Žuvininkystės įstatymo pataisų svarstyme - pertrauka

Žuvininkystės įstatymo pataisų svarstyme - pertrauka

Atsižvelgiant į Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos siūlymą Žuvininkystės įstatymo straipsnių pakeitimo ir papildymo

svarstyme padaryta pertrauka iki ateinančios savaitės antradienio. Pasak siūlymo autoriaus Andriaus Endzino, šio projekto nespėjo apsvarstyti Jūrų ir žuvininkystės reikalų komisija.

Šio įstatymo projekto paskirtis – tinkamai apibrėžti Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų funkcijas.

Pagrindinio – Kaimo reikalų komiteto patobulintame įstatymo projekte nustatoma, kad Žemės ūkio ministerija formuoja Lietuvos žuvininkystės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, vykdo žuvininkystės sektoriaus valstybinį valdymą, dalyvauja formuojant Europos Sąjungos bendrąją žuvininkystės politiką bei organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja žuvų išteklių išsaugojimą ir kontrolę jūrų vandenyse; Aplinkos ministerija – formuoja žuvų išteklių išsaugojimo ir kontrolės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, vykdo žuvininkystės sektoriaus valstybinį valdymą vidaus vandenyse. Taip pat nustatoma, kad Lietuvos Respublikos žvejybos laivų priskyrimo žvejybos laivyno dalims tvarką nustato Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija.

Įstatymo projekte siūloma išplėsti žvejybos reglamentavimo priemonių sąrašą, papildant jį priekrantės žvejybos zonos ribų, priekrantės žvejybos barų ribų ir žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymu. Įstatymo projekto straipsnyje atskiriama Žemės ūkio ministerijos ir Aplinkos ministerijos kompetencija nustatant, kad Žuvininkystės produktų iškrovimo iš jūrų vandenyse žvejojančių žvejybos laivų tvarką ir vietas nustato Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija, o iš vidaus vandenyse žvejojančių laivų – Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija.

Įstatymo projektu siūloma, kad priekrantės zoną (jos ribas) nustatytų Žemės ūkio ministerija ir joje būtų leidžiama žvejoti tik ne ilgesniais nei 12 metrų ilgio laivais. Šiuo metu priekrantės zona tai Baltijos jūros dalis nuo kranto linijos iki 20 m gylio izobatos; ši zona yra nustatyta remiantis moksliniais duomenimis apie žuvų jauniklių gyvenimo ir mitybos vietas.

Šiuo metu Žemės ūkio ministerijai pavestos Lietuvos žuvininkystės politikos įgyvendinimo, o Aplinkos ministerijai – žuvų išteklių išsaugojimo ir kontrolės įgyvendinimo funkcijos.

Sidebar placeholder