Dėkojame už meilę, paguodą, atsidavimą
Dėkojame už meilę, paguodą, atsidavimą

Mielos Klaipėdos miesto globos namų moterys, su Kovo 8-ąja!

Pasaulis šiandien sudėtingas,

Ir iššūkių jame nestinga,

Tačiau, kai moterys šalia

Neganda traukias kiekviena!


Lai šypsenos veiduos nušvinta,

Gėlių jums niekad nepristinga,

O meilei degant širdyje,

Moters bus kiekviena diena!

Patys nuoširdžiausi sveikinimai Jūsų darniam ir draugiškam kolektyvui, kuris dosniai dalina save kitiems.

Dėkojame už meilę, paguodą, atsidavimą, kuris šildo kiekvieno gyventojo šrdį.

Klaipėdos miesto globos namų gyventojai ir jų artimieji

Raktažodžiai
Sidebar placeholder