Klaipėdoje minima Gedulo ir vilties diena
Klaipėdoje minima Gedulo ir vilties diena

Klaipėdoje, kaip ir visoje Lietuvoje, šiandien minima liūdna 73-metų sukaktis – Gedulo ir vilties diena. 1941 metų birželio 14-ąją sovietų teroro mašina ėmė suktis visu pajėgumu – prasidėjo masiniai areštai ir trėmimai. Lietuvos gyventojai buvo suvaryti į vagonus, skirtus gyvuliams gabenti, ir tremiami į Sibirą.

Šiai tragiškai datai atminti ir pagerbti šių istorinių įvykių dalyvius Klaipėdos savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai kartu su Polinių kalinių ir tremtinių sąjunga šiandien, kaip ir kasmet, organizuoja tradicinius kasmetinius renginius.

Pragiedrėjus orams šeštadienio popietę minėjimo dalyvių eisena pajudėjo nuo Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos buveinės Liepų gatvėje iki Tautos kančios memorialo S. Daukanto g. Prie paminklo įvyko iškilmingas sovietinio genocido aukų minėjimas – susirinkusieji prisiminė, kiek lietuvių – vyrų, moterų, vaikų, senelių - pražuvo tremties platybėse ir kokius skaudžius išgyvenimus teko patirti daugeliui šeimų. Kalbėjusieji pabrėžė, kad tų tragiškų įvykių atmintis gyva ir ji labai svarbi ateinančioms kartoms. Patriotines kalbas lydėjo dainos bei muzika. Žuvusieji tremtyje, paaukojusieji gyvybę už Lietuvos laisvę buvo pagerbti tylos minute. Prie Tautos kančios memorialo minėjimo dalyviai padėjo gėlių represijų aukoms atminti.

Vėliau eisenos bei minėjimo dalyviai bei visi istoriniams įvykiams neabejingi klaipėdiečiai ir miesto svečiai buvo pakviesti dalyvauti šv. Mišiose šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, pasimelsti už tremtinius ir jų skaudų likimą, o po jų pasiklausyti mišraus choro „Cantare“ koncerto Žvejų rūmuose.

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti duomenimis, 1941 m. birželio 14-18 d. iš Lietuvos ištremta 17 500 žmonių, tarp jų - 5 060 vaikų. Iš viso per visą tremties laikotarpį, 1941-1953 metais, iš Lietuvos į tremtį ir lagerius Rusijoje buvo išvežta per 280 000 žmonių.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder