Po kritikos bangos - nauji argumentai ir prašymas duoti laiko

Po kritikos bangos - nauji argumentai ir prašymas duoti laiko

Pirmą kartą pateiktai miesto plėtros agentūros "Klaipėda ID" praėjusių metų veiklos ataskaitai nepritaręs Miesto plėtros ir strateginio planavimo komitetas toną sušvelnino. Klaipėdos savivaldybei ir organizacijos valdybai pateikus daugiau informacijos apie agentūros veiklą bei ateities perspektyvas, nuspręsta ataskaitai pritarti ir galutinį verdiktą priimti šią savaitę vyksiančiame Savivaldybės tarybos posėdyje.

Agentūra "Klaipėda ID" tiek iš valdančiosios daugumos, tiek iš opozicijos narių buvo sulaukusi kritikos. Ypač buvo kritikuojamas buvęs organizacijos vadovas Simas Simanauskas, kuris neva agentūros projektams įgyvendinti išnaudojo visus padalinio "Kultūros fabrikas" finansinius rezervus. Tačiau Miesto plėtros ir strateginio planavimo komitete antrą kartą išklausius argumentų, kodėl tokia organizacija uostamiesčiui yra reikalinga, norinčiųjų nepritarti agentūros metinei veiklos ataskaitai neatsirado.

Sulaukė kritikos

"Kultūros fabriko" vadovė, laikinai direktoriaus pareigas agentūroje "Klaipėda ID" einanti Raimonda Masalskienė ankstesniame Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto posėdyje sakė, kad viešoji įstaiga buvo skatinama dalyvauti europiniuose projektuose. Būtent tai ir buvo daroma.

Jos teigimu, buvęs įstaigos direktorius S. Simanauskas "Kultūros fabriko" rezervo pinigus projektams įgyvendinti galimai panaudojo tik todėl, kad nebuvo sulaukta vietos paramos.

"Buvęs vadovas buvo labai aktyvus. Parašė daug paraiškų. Laimėjome du didelius "interreginius" projektus, bet neturėjome finansinio pagrindo. Neturėjome nei apyvartinių lėšų, nei 15 procentų, kurie grįžta. Išėjo taip, kad buvo paimtos laisvos apyvartos lėšos iš "Kultūros fabriko" veiklos ir rezervo, iš sukaupto akcininkų pelno. Buvo išleista absoliučiai iki paskutinio euro.

Atėjo krizė, gal buvęs direktorius to nesitikėjo. Bet "Kultūros fabrikas" atsidūrė nepavydėtinoje situacijoje. Visiškai neturime jokių pagalvių, rezervų. O turime ir toliau įgyvendinti du didelius projektus. Savivaldybė turėtų pagalvoti, iš ko juos įgyvendinti", - sakė R. Masalskienė.

Pateiktą agentūros "Klaipėda ID" praėjusių metų veiklos ataskaitą kritikavęs Tarybos narys Vidmantas Dambrauskas pareiškė, kad tokia įstaiga uostamiesčiui ir jo gyventojams apskritai yra nuostolinga. Jis netgi siūlė įstaigą likviduoti.

Sėkmingi projektai

Kadangi anksčiau vykusiame Miesto plėtros ir strateginio planavimo komitete buvo nuspręsta, kad buvęs agentūros "Klaipėda ID" direktorius S. Simanauskas ataskaitą pateikė ne pagal reikiamą formą, Savivaldybės administracija klausimą atsiėmė ir komitetui pateikė svarstyti naują, papildytą ataskaitą.

Dar kartą klausimą pristačiusi Klaipėdos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros grupės vedėja Reda Švelniūtė akcentavo, kad agentūros "Klaipėda ID" veiklos ataskaita papildyta nuostatomis, kurias numato viešųjų įstaigų įstatymas: informacija apie įstaigos veiklos tikslus, uždavinius, gautą finansavimą, jo šaltinius, personalą ir kitas pozicijas.

R. Švelniūtė pridėjo, kad įstaiga dirbo pagal valdybos suformuotus tikslus ir įstaigos 2019-2021 metų strateginį veiklos planą bei jo tikslus.

"Buvo dirbama penkiomis kryptimis: investicinės aplinkos gerinimas, investuotojų pritraukimas, verslumo skatinimas, talentų pritraukimas, išlaikymas ir miesto įvaizdžio gerinimas. Praeitais metais įstaigos veiklos rezultatas buvo neigiamas, bet įstaigos valdyboje tie faktai buvo paaiškinti ir jiems buvo pritarta", - teigė R. Švelniūtė.

Ji pridėjo, kad agentūra sėkmingai tvarkėsi investicinės aplinkos gerinimo kontekste, sugebėdama sėkmingai įgyvendinti tris projektus. Vienas tokių - projektas "Ateities inžinieriai". Teigiama, kad daugiau nei 300 moksleivių apsilankė 12-oje įmonių.

"Buvo peržiūrėtos trys Klaipėdos universiteto ir Klaipėdos valstybinės kolegijos programos, susijusios su IT inžinerija. Veikla planuojama ir šiais metais. Beje, garsi rinkodarinė kompanija kvietė studentus studijuoti Klaipėdoje. Šiais metais visos aukštosios mokyklos prisijungė prie šio projekto. Rudenį bus suformuota nauja koncepcija. Praeitais metais daug buvo dirbama ties miesto įvaizdžio gerinimu. Vienas svarbiausių projektų - "Daugiau erdvės", miesto rinkodaros priemonių planas, kuris buvo pradėtas įgyvendinti praėjusių metų viduryje", - teigė Ekonominės plėtros grupės vedėja.

Organizacijai reikia laiko?

Komiteto posėdyje dalyvavęs agentūros valdybos pirmininkas Eimantas Kiudulas neslėpė, kad ir pati valdyba matė sričių, kuriose viešoji įstaiga turėtų pasitempti. Tačiau, jo manymu, visa tai tik dėl pačios organizacijos jauno amžiaus.

"Mes valdyboje svarstėme agentūros "Klaipėda ID" veiklą. Ypač turėjome pastabų dėl fokusavimosi į konkretesnius projektus. <...> Organizacija yra jauna. Ji turėjo visas jaunos organizacijos veiklas - kuriomis kryptimis veikti, į ką susitelkti. Daryta daug analizių, kodėl vienos ar kitos pramonės šakos turėtų ateiti arba neateiti į Klaipėdą, kuo reikėtų užsiimti daugiau ar mažiau.

Tikiuosi, šiais metais organizacija susipurtys. Rinksime naują vadovą ir tas įsibėgėjimo periodas baigsis. Tada atsiras daugiau konkretesnių projektų, kurie leis realiai pajusti, kad ši organizacija neša naudą. Organizacijos "Investuok Lietuvoje" įsibėgėjimo laikotarpis tęsėsi apie 7-8 metus. Pats asmeniškai su jais tai patyriau", - komiteto posėdyje teigė E. Kiudulas.

Kalbėdamas apie didžiausius organizacijos iššūkius jis akcentavo tai, kad šiais metais dauguma investicijų pritraukimo renginių tiesiog negalės įvykti fiziškai. Tačiau valdybos pirmininkas viliasi, kad jaunas kolektyvas perplanuos marketingo ir rinkodaros priemones.

"Kitas iššūkis - susitelkimas į praktinius rezultatus. Viena svarbiausių užduočių šiais metais buvo pritraukti 2-3 paslaugų centrus į Klaipėdą, ko iki šiol nebuvo padaryta uostamiestyje. Šis iššūkis ir tikslas išlieka. Trečias tikslas - investicinės aplinkos gerinimo projektai, kurie numatyti, ypač talentų pritraukimo. Tie, kurie susiję su procedūrų gerinimu, bus sunkiau įgyvendinami tik dėl esamos situacijos. Tačiau jauni energingi žmonės tai turėtų priimti ne kaip problemą, o kaip galimybę", - sakė E. Kiudulas.

Eimantas KIUDULAS, agentūros "Klaipėda ID" valdybos pirmininkas

Atsakydamas į organizacijai pažertą politikų kritiką valdybos pirmininkas tikino, kad tokia įstaiga miestui yra reikalinga, o Savivaldybės investicijos gali atsipirkti jau per ateinančius metus.

"Mes esame patariamoji valdyba - galime padėti tiek, kiek esame naudingi padėti įgyvendinti tikslus. Pritariu, kad organizacijos tikslai turėtų būti konkretesni. Artimiausiu metu turėtume su Savivaldybe aptarti, kaip valdyba turėtų būti stiprinama, kokios funkcijos turėtų būti keliamos. Kuo daugiau verslo smegenų bus šioje valdyboje, tuo ji bus naudingesnė.

Įsibėgėjimo laikotarpis neturėtų būti ilgesnis nei 2021 metų pabaiga. Ir šiais, ir kitais metais turėtų būti pritraukti investuotojai. Gal jų bus tik 2, 3 ar 4, bet atpirks Savivaldybės investiciją į šią veiklą. Mūsų pagrindiniai tikslai, kuriuos keliame organizacijai, nevisiškai atitinka kai kuriuos formalius reikalavimus, pagal kuriuos gali ar negali būti skiriami pinigai organizacijai. Bet visa tai išsprendžiama", - neabejojo E. Kiudulas.

Atsiskyrimo neįsivaizduoja

Išklausius argumentus, kodėl agentūros "Klaipėda ID" egzistavimas uostamiestyje yra reikalingas, kilo klausimas, ar organizacijos padalinio vaidmenį atliekantis "Kultūros fabrikas" neturėtų atsiskirti ir veikti savarankiškai.

Tačiau "Kultūros fabriko" direktorė bent kol kas tokio scenarijaus neįsivaizduoja. Jos teigimu, toks sprendimas veikiausiai būtų pražūtingas.

"Ar turėtų būti diskusija dėl atskyrimo? Mes labai reikalingi agentūrai "Klaipėda ID", nes jie turi platformą tiek patalpoms, tiek veiklos sąnaudoms ar turtui pirkti. Jiems naudą aš matau, o mums nauda - dėl įvaizdžio rinkodaros. Trejus metus dirbome trise. Šįmet priėmėme ketvirtą žmogų, nes išvystėme informacijos centro veiklą. Neturime nei sargų, nei budinčių asmenų. Tokia maža organizacija su mažomis sąnaudomis nepajėgi gyventi rinkoje. Dėl šios priežasties agentūros "Klaipėda ID" skėtis mums yra reikalingas. Menininkai su viskuo apsiprato, jiems viskas gerai", - teigė R. Masalskienė.

Raimonda MASALSKIENĖ, "Kultūros fabriko" vadovė

Ji priminė, kad "Kultūros fabrikas", kaip agentūros "Klaipėda ID" padalinys, yra atsakingas už verslumo dalį organizacijos strateginiame plane. Verslumo dalis daugiausia vyksta "Kultūros fabrike".

"Turime ir Savivaldybės užsakymą, kurį gavome per viešą pirkimą - viešų paslaugų teikimas inkubatoriuje. Iš šių lėšų padengėme verslo konsultacijas, verslumo ir bendruomenės renginius. Dirbame su kūrybinėmis ir kultūrinėmis industrijomis. Ir net negaudami lėšų sugebėjome savo fabrike padėti trims startuoliškoms organizacijoms, iš kurių dvi įtrauktos į nacionalinių startuolių sąrašus. "Kultūros fabrikas" veikia kaip socialinio verslo modelis - uždirbamos lėšos iš įvairių renginių ir tų pajamų dėka suteikiamos lengvatinės sąlygos rezidentams", - sakė R. Masalskienė.

Situaciją apžvelgusi Tarybos narė Elida Mantulova neabejojo, kad konflikto tarp "Kultūros fabriko" ir įstaigos nėra. Jos manymu, agentūra "Klaipėda ID" yra ta organizacija, kuri gali uostamiestį atvesti į proveržį.

"Valdybos pirmininkas minėjo, kad daug priklauso nuo bendros komandos. O komanda bus suformuota. Tikslus tiek miestas, tiek administracija suvokia vienodai", - sakė E. Mantulova.

Ir antras kartas - nemelavo. Miesto plėtros ir strateginio planavimo komitetas pritarė agentūros "Klaipėda ID" praėjusių metų ataskaitai, tad lemiamas žodis tiek apie ataskaitą, tiek apie organizacijos veiklą bus tartas šią savaitę vyksiančiame Savivaldybės tarybos posėdyje.

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder