Klaipėdos akvarelės: namai ir žmonės (635)
Klaipėdos akvarelės: namai ir žmonės (635)

"Vakarų ekspresas" tęsia pasakojimų ciklą apie senuosius Klaipėdos namus ir juose gyvenusius, dirbusius ar besimokiusius žmones. Šiandien tęsiame žvalgytuves Herkaus Manto g. 2-ajame name.

Nusileidę aukštu žemiau, jau ankstesniame rašinyje paklebinome dar vieno "naujagimio" šiame pastate - "Skautų aido" - redakcijos duris. Deja, šio leidinio istorija nebuvo tokia sėkminga, kaip "Vakarų ekspreso". Tęsiame pasakojimą apie šio namo dar vieną įnamį.

Interviu pusę pirmos nakties

Kokia atmosfera per blokadą tvyrojo Aukščiausiojoje Taryboje (AT), aprašiau ankstesniame rašinyje. Šiandien apie tai, kaip dvi paras stumdžiausi su krūva įvairiausių valstybių žurnalistų prie Vytauto Landsbergio kabineto durų.

Pirmąją dieną per anksti išėjau iš AT pastato, apdairiai sekretorei palikusi draugės, pas kurią buvau apsistojusi, namų telefono numerį. Ir paties profesoriaus skambučio sulaukiau apie 23 val. Bet atbrazdančios iš Antakalnio manęs jis nebelaukė.

Užtat kitą dieną nuo kabineto durų nesitraukiau - nuo ankstyvo ryto iki pusės pirmos nakties. O už jo durų V. Landsbergis su atkurtos Lietuvos nepriklausomybės diplomatais vis tarėsi, ką atsakyti Vokietijos kancleriui Helmutui Koliui ir Prancūzijos prezidentui Fransua Miteranui. Pasitarimai baigėsi gal 21 val. Tuomet iš už durų pasirodė profesorius, žurnalistų atsiprašyti, - jam prireiks gal dešimties minučių pertraukos atsikvėpti. Durys užsivėrė. Profesorius fortepiojonu skambino Čiurlionį.

Tuo metu apsaugos vadovas Artūras Skučas pagal tematiką rikiavo televizijos, radijo, laikraščių, žurnalų žurnalistus į eilę. Kai pasakiau, kad mano klausimai profesoriui bus visai ne blokados tematika, o dėl skautijos, jis pasakė, kad eilėje būsiu paskutinė. Nė kiek neįsižeidžiau, suprasdama prioritetus. Taigi, į kabinetą buvau pakviesta pusę pirmos nakties.

Žinoma, V. Landsbergis buvo pavargęs. Nuo laukimo pavargusi buvau ir aš. Bet "Skautų aido" žurnalo pirmam numeriui interviu turėjau.

Stebuklingasis "makintošas"

"Skautų aidas" buvo maketuojamas jau kompiuteriu. Žinojau, kad jis stebuklas, bet nagų prie kompiuterio nekišau. Prie jo dažniausiai sėdėdavo Klaipėdos skautų vadai Vytautas Šliogeris su Raimondu Praleika. Jie turbūt ir buvo pirmieji pirmojo "Skautų aido" numerio dizaineriai.

Tai dabar, krislelis po krislelio rinkdama informaciją rašiniams, sužinojau, kad "Machintosh SE" su integruotu kietuoju disku, pagamintas 1989. Ir įsivaizduokite, 1990 m. "Skautų aidas" jau tokį kompiuterį turėjo. Žinoma, tarpukario nepriklausomos Lietuvos skautų pastangų dėka. Tai jie, patyrę daug vargo emigracijos keliuose ir takeliuose, JAV nenurimo, siekdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Tai jie, kiek sugebėdami, dėjo pastangas atgaivinti skautų judėjimą Lietuvoje. Ir pirmieji žingsniai tikrai buvo sėkmingi.

O paskui dėl labai įvairių priežasčių prasidėjo skilinėjimai, trūkinėjimai, nesutarimai dėl organizacijos koncepcijos. Nors ji ir buvo tarsi viena - "Dievui, artimui, Tėvynei". Tačiau dažnas tai interpretuodavo savaip. Veikliausioji skautų dalis - klaipėdiečiai - pasinešė į euroskautus. Iš patriotizmo likau Lietuvos skautų sąjungoje. Joje irgi prasidėjo skilinėjimai, trūkinėjimai. Galų gale nuo skautų veiklos, o tiksliau, barnių ir nesutarimų nusišalinau visiškai. Ir iš žurnalo redakcijos "dėjau fūgą", nes nebepatiko kryptis, kuria buvo sukama. O sukama buvo į rinkos paklausą. O kokia ji galėjo būti, kai skautai taip skaldėsi į būrius ir būrelius. Tiesa toji, kad tie, su kuriais skautų takais pradėjau žingsniuoti, tebeskautauja iki šiolei. Visai neformaliai, savo malonumui.

"Skautų aidas" gyvavo neilgai. Tol, kol buvo lėšų injekcijų. Joms nutrūkus, nutrūko ir žurnalo leidyba.

Kad ir trumpai, bet jis buvo. Ir rengiamas būdavo Herkaus Manto g. 2-ajame name.

"Skautų aido" žurnalo pirmam numeriui interviu dariau su Vytautu Landsbergiu.

Anonsas

Kitą savaitę nusileisime į pastato pirmąjį aukštą, kuriame daugelį metų buvo vaistinė, o rūsiuose - jos sandėliai. Ką sutiksime ir aptiksime čia? Kalbinsime ir šios vaistinės ilgamečius pirkėjus. Tarp jų - dabar JAV gyvenanti ponia Angelė.

PRAŠYMAS

Kol vaikštome po šio pastato aukštus, prašome atsiliepti buvusius "Litrybprom" susivienijimo darbuotojus el. p. adresu [email protected] arba feisbuko paskyroje parašyti žinutę Gražinai Juodytei. Šis susivienijimas daugelį metų karaliavo Herkaus Manto 2-ajame pastate.

Bus daugiau. "Vakarų ekspreso" portale www.ve.lt skaitytojai "Akvareles" vienoje vietoje gali rasti čia.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder