VTD: mažėja kaita valstybės tarnyboje
VTD: mažėja kaita valstybės tarnyboje

Valstybės tarnybos departamento duomenimis, per pastaruosius kelerius metus reikšmingai sumažėjo valstybės tarnautojų kaita. Valstybės tarnybą 2011 m. paliko 1230 tarnautojų, 2012 m. - 1040, 2013 m. - 967, o 2014 m. - tik 910 tarnautojų.

Valstybės tarnybos departamento direktorius Osvaldas Šarmavičius sako, kad tam tikras valstybės tarnybos stabilumas yra būtinas norint užtikrinti sklandų valstybės administravimą, viešųjų paslaugų teikimą, taigi šie skaičiai nuteikia optimistiškai.

Pasak Valstybės tarnybos departamento specialistų, galima įžvelgti ne vieną kaitos sumažėjimo priežastį. Iš dalies šiuos skaičius lėmė pasikeitusi pakaitinių valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas tvarka, leidžianti įstaigoms lanksčiau administruoti žmogiškuosius išteklius. Per pastaruosius porą metų žymiai sumažėjo įstaigų reorganizavimo ir naikinimo mastai. Pavyzdžiui, 2012-aisiais dėl reorganizacijų atleista 260 tarnautojų, o 2014-aisiais - 80.

„Manome, kad prie kaitos mažėjimo prisideda ir 2013-aisiais pasikeitusi valstybės tarnautojų atrankos sistema, kuri padeda priimti į valstybės tarnybą kompetentingesnius ir labiau motyvuotus žmones", - sako O. Šarmavičius.

2013 m. pradėtą taikyti iš dalies centralizuotą tarnautojų atrankos sistemą sudaro du etapai: centralizuotai atliekamas bendrųjų gebėjimų ir kompetencijų patikrinimas ir pokalbis įstaigoje. Valstybės tarnybos departamento organizuojamas centralizuotas bendrųjų gebėjimų ir kompetencijų patikrinimas padeda „atsijoti" pretendentus, neturinčius būtiniausių valstybės tarnautojui reikalingų gebėjimų ir kompetencijų, o įstaigoms suteikti nauji atrankos būdai padeda atsirinkti tinkamiausius, pajėgius susidoroti su pavestomis funkcijomis, labiau motyvuotus tarnautojus.

Svarbu ir tai, kad bendrųjų gebėjimų ir kompetencijų patikrinimas yra visiškai kompiuterizuotas. Taigi šiame etape nelieka net teorinės korupcijos, nepotizmo galimybės. Tai didina tiek visuomenės, tiek pretendentų pasitikėjimą atrankos skaidrumu, skatina dalyvauti konkursuose. Vidutiniškai viename konkurse į valstybės tarnautojo pareigas dalyvauja 9,59 pretendento.

Bendrųjų gebėjimų ir kompetencijų testą jau išlaikė daugiau nei 10 tūkst. asmenų. 2014 m. priimti 2259 valstybės tarnautojai, iš jų 1260 pirmą kartą įsidarbino valstybės tarnyboje.

Sidebar placeholder