Dramos teatre veisiasi velniai?

Dramos teatre veisiasi velniai?

Klaipėdos dramos teatras bylinėjasi su Klaipėdos miesto ir apskrities profesine sąjunga. Pastarosios pirmininkas sako, kad tylioje pelkėje velniai veisiasi, o teatro vadovas sako esąs nusiminęs, kad kai kurie aktoriai uždirba mažiau nei scenos darbininkai.

"Užsiėmėm statyti daug spektaklių, nes be jų mums - prapultis. Vanduo ir šildymas smaugia ne tik namų gyventojus, bet ir teatrą. Mokesčiai tuos, kuriems reikia teatro, taip prispaudžia, kad jie nebeturi už ką ateiti į jį. Darom akcijas, bilietų kainas nuleidžiame iki 10-15 litų, kad tik žmonės galėtų ateiti", - sakė Klaipėdos dramos teatro direktorius Gediminas Pranckūnas.

Nuspręsti turi teismas

Vakar Klaipėdos apylinkės teisme vyko teismo posėdis, kuriame Klaipėdos dramos teatras skundžia Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos sprendimą nepritarti įvesti suminę darbo laiko apskaitą. G. Pranckūnas aiškino, jog į teismą kreiptasi todėl, kad galų gale būtų nustatyta, kaip turi būti skaičiuojamas scenos darbininkų užmokestis.

"Pati profsąjunga apskundė mus Valstybinei darbo inspekcijai ir nesutinka, kad būtų vedama suminė darbo apskaita, tad mes padavėme ją į teismą. Visi Lietuvos teatrai gyvena taip, kaip mes, nežinau, kodėl reikalaujama, kad mes gyventume kitaip", - guodėsi G. Pranckūnas.

Viskas prasidėjo tada, kai vienas iš scenos darbininkų parašė skundą dėl to, kad jiems nemokami viršvalandžiai tais atvejais, kai jie iš darbo grįžta ir vakarais, ir naktimis. Į teatrą atėjo Valstybinės darbo inspekcijos atstovai, patikrino ir parašė skundą Kultūros ministerijai. Pastaroji paprašė duoti atsakymą. Kadangi teatras nežinojo, ką atsakyti, kreipėsi į teismą, kad šis išaiškintų, kaip turi būti.

Pasak vadovo, jau daug metų dirbančio šiame teatre, už viršvalandžius niekada nebuvo mokama, tik dienpinigiai. O dabar darbininkai nori gauti ir dienpinigius, ir viršvalandžius, kurie yra 1,5 karto didesni.

Teatro direktorius mano, kad tada, kai scenos darbininkams nėra darbo, jiems neturi būti mokama kaip už visą darbo dieną. Teigiama, kad praktiškai scenos darbininkai per dieną dirba 4-5 valandas. Gegužę bus tik keli spektakliai. Šiuo metu ruošiamos dvi premjeros, birželį bus repetuojama, tad scenos darbininkai darbo praktiškai neturės.

Kai teko išsikraustyti, visas teatro turtas ir daiktai buvo išmėtyti įvairiose vietose, garažuose. Tik pernai pavyko sutvarkyti garažus, įrengti dirbtuves, kuriose ramiai galima rinkti dekoracijas. Pastaruoju metu teatras nusipirko geriausią naujausią techniką. G. Pranckūnas mano, kad darbininkams yra sudarytos labai geros darbo sąlygos. Tačiau jie patys taip nemano ir dėl 4-5 scenos darbininkų užvirė tokia košė, kad neapsieita be teismų.

Anot teatro vadovo, daugelis darbininkų dirba po 1,5 etato.

"Suprantu, kad tai negerai, bet stengiamės, kad jie daugiau uždirbtų. Praktiškai, kai kurie darbininkai uždirba daugiau negu artistai, ir jie dar nepatenkinti. Biudžetinė organizacija neturi tiek pinigų, kad už darbą naktimis galėtų mokėti 1,5 karto daugiau. Turime etatus, pagal juos ir mokame. Yra valstybės nustatyti tam tikri koeficientai ir negali daugiau mokėti", - aiškino G. Pranckūnas.

Aktoriai palieka teatrą

Kol rekonstruojamas Klaipėdos dramos teatras, jo kolektyvas glaudžiasi Žvejų rūmuose, tačiau, pasak jo vadovo, tai - ne teatras.

"Teatras - kamerinis dalykas. Kai aktorius jaučia žiūrovą, o pastarasis aktorių, įvyksta katarsis - visų mūsų siekiamybė. Kai jo nebūna, aktoriai nusimena, žiūrovas išeina daug ko nesupratęs. Vargstam ne savo patalpose. Kiti neatlaiko, išeina. Vytautas Anužis, Monika Vaičiulytė, Nelė Savičenko išėjo dirbti į Lietuvos nacionalinį dramos teatrą. Jie dar vaidina ir mūsų spektakliuose, pasirašome autorines sutartis. Suprantu, Vilnius yra Vilnius. Aš ant jų nepykstu. Duok Dieve, kad pas mus gimusios žvaigždės ir ten žvaigždėmis žibėtų. Tokio artisto kaip V. Anužis Nacionalinis teatras neturėjo. Ką padarysi, kiekvienas žmogus - savo likimo kalvis", - kalbėjo teatro vadovas.

"Niekur taip nėra"

Edvardas ŠALKAUSKAS, Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos pirmininkas

Dramos teatro vadovybė buvo nubausta Valstybinės darbo inspekcijos už tai, jog techniniams darbuotojams - vairuotojams, scenos darbininkams - gastrolių metu nebuvo vedama viršvalandinio darbo laiko apskaita ir nemokama už viršvalandžius. Tada sugalvojo įvesti suminę darbo apskaitą. Tokios nėra nė vienoje Kultūros ministerijai pavaldžioje įstaigoje, išskyrus sargus arba gaisrininkus prižiūrėtojus, kurie budi po 12-24 valandas. Dramos teatro vadovybė prašė profsąjungos išsakyti nuomonę dėl suminės darbo apskaitos. Profsąjunga pareiškė nesutinkanti, kad būtų įvesta tokia apskaita, ir už tokią savo nuomonę buvusi paduota į teismą.

Sidebar placeholder