Abiturientai pasirinko brandos egzaminus – daugėja laikančiųjų informacinių technologijų, gamtos mokslų egzaminus
Abiturientai pasirinko brandos egzaminus – daugėja laikančiųjų informacinių technologijų, gamtos mokslų egzaminus

Nacionalinis egzaminų centras apibendrino kandidatų, ketinančių laikyti brandos egzaminus, pasirinkimus. Prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 39980 kandidatų (2012 metais – 44852 kandidatai). Tai 4872 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais. Dauguma jų laikys tris (14430 kandidatų) arba keturis egzaminus (12057 kandidatai). Visus šešis egzaminus yra pasiryžę laikyti 325 kandidatai.

Kandidatų pasirinkimai

Šiemet daugiau abiturientų rinkosi informacinių technologijų ir gamtos mokslų valstybinius brandos egzaminus. Informacinių technologijų egzaminą laikys 2630 kandidatų – 6,58 proc. nuo bendro užsiregistravusių laikyti egzaminus skaičiaus, kai pernai jį buvo pasirinkę– 4,64 proc. , biologijos – 8499 kandidatai – 21,26 proc., pernai – 20,78 proc., chemijos – 3295 kandidatai-8,24 proc., pernai – 7,62 proc., fizikos – 3112 - 7,78 proc., pernai -7,30 proc.

Jau antrus metus iš eilės didėja technologijų mokyklinio brandos egzamino populiarumas. Iš viso 9308 kandidatai pareiškė norą laikyti mokyklinį technologijų egzaminą, taigi 23,28 proc. kandidatų, pernai laikė 9697 kandidatai - 21,62 proc.

„Šiemet padaugėjo laikančiųjų informacinių technologijų, chemijos, biologijos, fizikos valstybinius brandos egzaminus. Vadinasi, daugiau jaunimo ketina rinktis gamtamokslines studijas. Tai rodo, kad abiturientai atsižvelgia į darbo rinkos tendencijas, planuodami savo karjeros kelią“,- sako švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė.

Populiariausių valstybinių brandos egzaminų eilutėje po privalomo valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino šiemet, kaip ir pernai, rikiuojasi: valstybinis užsienio kalbos (anglų) egzaminas – 16 998 kandidatai, valstybinis istorijos – 16 213 kandidatų, valstybinis matematikos – 15 973 kandidatai.

Kaip ir pernai, brandos egzaminų sesijoje dalyvaus mažesnis ankstesniais metais mokyklas baigusiųjų skaičius – 663 (pernai - 745). Tuo tarpu eksternų skaičius nežymiai išaugo. Praėjusiais metais jų registravosi 1143, o šiemet- 1169.

Planuojama, kad 2013 m. valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbus vertins apie 1800 vertintojų Jau dabar ketinimą dirbti valstybinių brandos egzaminų vertintojais yra pareiškę 2700 įvairių dalykų mokytojų. Šiais metais prieš brandos egzaminų sesiją tradiciškai vyks naujų vertintojų mokymai. Ypatingas dėmesys skiriamas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino kandidatų vertintojų mokymuisi.

Apie egzaminus

Kovo mėnesio paskutinę savaitę mokyklose bus vykdomos kalbų įskaitos. Pirmasis pagrindinės sesijos valstybinis brandos egzaminas – užsienio kalbos (anglų) – vyks gegužės 25 dieną, o paskutinis - informacinių technologijų – vyks birželio 19 dieną.

Pakartotinė sesija, vyksianti birželio 20 d. – liepos 5 d. planuojama tiems abiturientams, kurie dėl rimtų priežasčių negalės dalyvauti pagrindinės sesijos egzaminuose, užsienio šalių mokyklų abiturientams, namuose mokytiems mokiniams ir įkalinimo įstaigų asmenims.

Neišlaikiusiems lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino, bus galima laikyti lietuvių kalbos mokyklinį egzaminą pakartotinės sesijos metu.

Pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatus planuojama paskelbti iki 2013 metų liepos 12 d. Visi rezultatai (pakartotinės sesijos ir apeliacijų) bus paskelbti iki liepos 19 d.

Mokyklinių brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatai skelbiami per 5 darbo dienas, gimtųjų ir lietuvių kalbos ir literatūros – per 9 darbo dienas.

Kandidatas, nesutinkantis su brandos egzamino darbo vertinimu, per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos, gali teikti mokyklos vadovui apeliaciją dar kartą darbą peržiūrėti ir pakartotinai jį įvertinti.

Brandos atestatui gauti mokiniai ir buvę mokiniai privalo išlaikyti du brandos egzaminus: vienas iš jų privalomas lietuvių kalbos ir literatūros, kitą egzaminą mokinys turėjo galimybę laisvai pasirinkti iš valstybinių matematikos, istorijos, geografijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių,) arba mokyklinių gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), menų, muzikologijos ir technologijų egzaminų. Iš viso kandidatai galėjo rinktis laikyti ne daugiau kaip penkis egzaminus, o iš viso laikyti ne daugiau kaip šešis.

Sidebar placeholder