Klaipėdos daugiabučio gyventojai įtaria „Green Admin“ lupikavimu – administratorius kaltinimus atmeta, o savivaldybė tik skėsčioja rankomis

(8)

Klaipėdos daugiabučio namo, Kalnupės g. 25, gyventojus šokiravo jų namą administruojančios įmonės siunčiamos sąskaitos už darbus, kuriuos įmonė, kai kurių gyventojų teigimu, atliko patyliukais arba apie tai informavo tik keletą jų.

Butų savininkai įtaria, kad dabartinis jų administratorius pasielgė nesąžiningai, nes neinformavo apie 40 tūkst. eurų kainavusį stogo remontą. Esą nebuvo nei visuotinio susirinkimo, nei protokolo.

Savo ruožtu daugiabutį administruojanti bendrovė „Green Admin“ teigia, kad stogą suremontavo, o šių darbų ėmėsi pačių gyventojų prašymu.

Pasak įmonės, gyventojai apie būsimus darbus ir jų kainą buvo informuoti ir susirinkime pritarė tiek jų sąmatai, tiek pasiūlytam avansiniam apmokėjimui už darbus.

Kai kurie gyventojai tikina apie jokį menamą susirinkimą, kuriame pritarta stogo remonto sąmatai, nė negirdėję.

Klaipėdos m. savivaldybės administracija teigia, kad dėl daugiabučio, Kalnupės g. 25, valdymo yra sudaryta jungtinės veiklos sutartis su įgaliotu asmeniu.

Esą galimai šis asmuo dėl namo administravimo yra pasirašęs sutartį su daugiabučius gyvenamuosius namus administruojančia įmone „Green Admin“.

Šiuo atveju gyventojams, kuriems neįtinka „Green Admin“, savivaldybė negali padėti, nes kontroliuoja ir prižiūri tik tuos administratorius, kuriuos pasirenka daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkai ir įsakymu patvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

Dėl susidariusios padėties „Green Admin“ veikla nepatenkintiems butų savininkams Klaipėdos savivaldybė rekomenduoja raštu kreiptis į jungtinės veiklos sutartimi įgaliotą asmenį, kuris sudarė sutartį su „Green Admin“.

Teigia remontui sutikimo nedavę

Praėjusią vasarą Klaipėdos daugiabučio namo butų savininkams „Green Admin“ siunčiamose sąskaitose greta standartinių mokėjimo eilučių už namo priežiūros paslaugas atsirado iki tol nematytas mokestis – stogo remontas, kurio mėnesinė suma siekia beveik 300 eurų.

Pradėję domėtis, už ką namo administratorius „Green Admin“ išrašė tokias sąskaitas, gyventojai teigia gavę antrą šoko dozę.

Pasirodo, įmonės sąskaitose nurodyti mokėjimai yra avansas už stogo remonto darbus, kuriems gyventojai tikina nedavę sutikimo.

„Mus tikina, kad susirinkimas buvo, tačiau bent jau aš ir dalis kaimynų apie tai nieko negirdėjome.

Nebuvo jokio balsavimo, jokio susirinkimo šiuo klausimu, todėl manome, kad toks „Green Admin“ savivaliavimas yra paprasčiausias siekis pasipinigauti“, – sakė daugiabutyje ne vienus metus gyvenanti Jolanta (dėl duomenų apsaugos vardas pakeistas).

Redakcija turi „Green Admin“ administruojamo daugiabučio, Kalnupės g. 25, gyventojams siunčiamų sąskaitų kopijas.

Vienoje jų nurodoma, kad butui įmonės paskaičiuotas avansas už stogo remonto darbus 2022 m. liepos mėn. yra 139,89 euro.

To paties buto spalio mėn. sąskaita už stogo remonto darbus (dalinis aktavimas) yra 283,64 euro.

Kodėl administruoja „Green Admin“?

Klaipėdos m. savivaldybės administracijos vyr. patarėja, atliekanti Statinių administravimo skyriaus vedėjo funkcijas, Danguolė Dambrauskienė redakciją informavo, kad pagal Juridinių asmenų Registro centro duomenis dėl daugiabučio namo Kalnupės g. 25, Klaipėdoje, valdymo yra sudaryta jungtinės veiklos sutartis su įgaliotu asmeniu.

„Galimai šis asmuo dėl namo Kalnupės g. 25 administravimo yra pasirašęs sutartį su daugiabučius gyvenamuosius namus administruojančia įmone UAB „Green Admin“, – Alfa.lt teigė D. Dambrauskienė.

Redakcija paprašė savivaldybės atstovės įvertinti situaciją, kai „Green Admin“ administruojančiame daugiabutyje, Kalnupės g. 25, avansu renkami pinigai stogo remontui, galimai negavus gyventojų sutikimo ir galimai nesupažindinus jų su būsima darbų sąmata ir avansinių mokėjimų už atliktus darbus terminais.

D. Dambrauskienė paaiškino, kad vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, jungtinės veiklos sutartis sudaroma tarp namo patalpų savininkų dėl namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos.

Jungtinės veiklos sutarties dalyviai turi teisę dalyvauti renkant įgaliotąjį asmenį, teikti pasiūlymus kitiems sutarties dalyviams ir patalpų savininkams sutarties įgyvendinimo veiklos klausimais, susipažinti su bendrųjų reikalų tvarkymo dokumentais.

Tuo metu įgaliotinis privalo užtikrinti kaupiamųjų ir kitų lėšų saugumą ir jų naudojimą pagal paskirtį, sušaukti patalpų savininkų susirinkimą arba organizuoti balsavimą raštu dėl įgaliotinio veiklos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ar remonto ilgalaikių planų patvirtinimo, lėšų kaupimo namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupiamosios mėnesinės įmokos dydžio ir šių lėšų naudojimo tvarkos, teikti patalpų savininkams paaiškinimus žodžiu, raštu ir elektroniniu laišku apie jiems apskaičiuotus mėnesinius mokesčius, skirtus namo administravimui ir priežiūrai, suteiktas paslaugas, kaupiamąsias įmokas, atliktus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ir kitus darbus.

Būtinas gyventojų daugumos pritarimas

Klaipėdos m. savivaldybės administracijos teigimu, jei patalpų savininkai kreipiasi raštu ar elektroniniu laišku – atsakoma raštu ar elektroniniu laišku per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

„Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą ir gauto (Alfa.lt – red.) klausimo turinį, patalpų savininkai privalo būti įtraukiami į sprendimų priėmimą dėl stogo remonto, lėšų kaupimą.

Be gyventojų daugumos pritarimo neturėtų būti renkami jokie avansiniai mokesčiai“, – teigė D. Dambrauskienė.

Redakcija teiravosi, ar, Klaipėdos savivaldybės nuomone, yra pagrįsti daugiabučio namo savininkų įtarimai, kad neturėdamas pakankamai apyvartinių lėšų namo administratorius galbūt savavališkai nutarė susirinkti pinigus iš gyventojų, o stogą remontuoti vėliau ar galbūt net nepradėti numatomų darbų, o administratoriaus bankroto atveju gyventojų pinigai pradingtų.

„Savivaldybės neturi įgaliojimų ir teisinio pagrindo spręsti dėl daugiabučio namo savininkų įtarimų pagrįstumo įmonei UAB „Green Admin“, – atsakė D. Dambrauskienė.

Gyventojams, kuriuos šokiravo gaunamos sąskaitos už būsimus stogo remonto darbus, bei apniko įtarimai dėl administratoriaus finansinės padėties, Klaipėdos m. savivaldybės administracija rekomenduoja raštu kreiptis į jungtinės veiklos sutartimi įgaliotą asmenį dėl susidariusios situacijos paaiškinimo.

Kaip organizuojami teisėti susirinkimai

Savivaldybės tarnautoja kartu paaiškino, kad įgaliotinis privalo Civilinio kodekso nustatyta tvarka sušaukti patalpų savininkų susirinkimą arba organizuoti balsavimą raštu dėl bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ar remonto ilgalaikių planų patvirtinimo.

Be to, skelbimų lentose turi būti pateikiama informacija apie įgaliotinį: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; namo techninio prižiūrėtojo, šildymo ir karšto vandens techninio prižiūrėtojo, liftų techninio prižiūrėtojo, avarinių tarnybų telefonų numeriai.

Skelbimų lentose turi būti skelbiama aktuali informacija apie susirinkimų šaukimą, balsavimą raštu, priimtus sprendimus, vykdomus remonto darbus, nurodant darbų vykdytoją, darbų trukmę ir pabaigą, vykdomus paslaugų ir namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ar remonto darbų pirkimus; namo energinio naudingumo sertifikatas, jeigu jis privalomas pagal teisės aktų reikalavimus.

Savivaldybė padėti negali

Ar šiuo atveju, savivaldybės vertinimu, administratorius elgėsi tinkamai, turint omenyje, gyventojų informavimą ir avansinių mokėjimų rinkimą?

„Neturėdami informacijos iš namo Įgaliotinio ir UAB „Green Admin“ dėl keliamų klausimų, teikiame nuomonę, kad galimai namą administruojanti įmonė siekia paskirstyti daugiabučio namo gyventojams teksiančią mokesčio naštą už būsimus stogo remonto darbus dalimis (avansiniais mokėjimais), kad gyventojai nepatirtų vienkartinės didelės mokestinės prievolės apmokėti stogo remonto darbus.

Darome prielaidą, kad trūksta komunikacijos tarp patalpų savininkų, įgaliotinio ir UAB „Green Admin“. Atsižvelgiant į išdėstytą, savivaldybė neturi pagrindo vertinti įmonės „Green Admin“ veiksmų kaip netinkamą pareigų ir funkcijų atlikimą“, – teigė D. Dambrauskienė.

Savivaldybės atstovė pabrėžė, kad jungtinės veiklos sutartis sudaroma tarp namo patalpų savininkų, kurie renka įgaliotąjį asmenį.

„Kadangi įgaliotas asmuo gali sudaryti sutartis su trečiąja šalimi dėl namo administravimo, tokių sutarčių priežiūra ir kontrolė savivaldybei yra labai apribota įstatymais ir dažnu atveju savivaldybei yra sudėtinga padėti gyventojams ginti jų interesus iškilus problemoms. Jungtinės veiklos sutartis pasibaigia patalpų savininkams priėmus sprendimą dėl sutarties nutraukimo ir kito bendrojo naudojimo objektų valdymo būdo pasirinkimo arba teismo sprendimu“, – teigė D. Dambrauskienė.

Pasak jos, savivaldybė vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių, kuriuos pasirenka daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkai teisės aktų nustatyta tvarka, veiklos priežiūrą ir kontrolę.

Administratorius: remonto prašė gyventojai

UAB „Green Admin“ teigia, kad minimo daugiabučio stogo remonto darbai buvo organizuoti ir atlikti po namo gyventojų kreipimosi dėl nesandarios stogo dangos ir prašymų jį suremontuoti.

Pasak įmonės, „visi stogo remonto darbai yra užbaigti“.

Vis dėlto įmonė Alfa.lt atsisakė pateikti informaciją, kada buvo pradėtas, vykdomas ir baigtas šio daugiabučio stogo remontas bei kokia yra atliktų darbų sąmata.

„Green Admin“ teigimu, informacija apie rangovą ir darbų kainą namo patalpų savininkams „pristatyta gyventojų susirinkimuose, informaciniais pranešimais skelbimų lentose bei elektroniniais laiškais prieš darbų atlikimą“.

„Visi susirinkimuose dalyvavę gyventojai stogo remontui pritarė“, – tvirtino „Green Admin“.

Nors Alfa.lt to klausė, daugiabutį administruojantį bendrovė atsisakė nurodyti, kada buvo organizuoti šie susirinkimai, kiek juose dalyvavo butų savininkų.

Ar gyventojai buvo supažindinti su stogo remonto darbų išankstine sąmata ir avansinių mokėjimų terminais? Kokiu būdu gyventojus pasiekė ši informacija? Ar gyventojai sutiko su tokia sąmata ir avansinių mokėjimų išdėstymu?

„Gyventojai su įvykusio konkurso rezultatais buvo supažindinti jau po konkurso organizuotame susirinkime, informaciniais pranešimais skelbimų lentose bei elektroniniais laiškais.

Visi dalyvavę susirinkime gyventojai pritarė sąmatai ir mokėjimų išdėstymui“, – redakcijai atrašė „Green Admin“.

Daugiabučių administratorius neatsakė į klausimą, kokia šiuo metu „Green Admin“ finansinė padėtis, ar įmonė turi apyvartinių lėšų vykdyti veiklą, atlikti didesnius remonto darbus administruojamuose daugiabučiuose.

„Įmonės finansinės ataskaitos teikiamos kontroliuojančioms institucijoms ir viešai prieinamos tokią informaciją skelbiančiuose portaluose“, – teigė „Green Admin“.

Alfa.lt žiniomis, daugiabučio gyventojai rimtai svarsto apie „Green Admin“ paslaugų atsisakymą ir kito administratoriaus pasirinkimą.

alfa.lt

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder