Pasak jo, įmonė nelieka abejinga pastarosiomis dienomis viešai išsakytoms problemoms tarptautinių pervežimų sektoriuje ir kategoriškai pasisako prieš bet kokį tolimųjų reisų vairuotojų išnaudojimą, ar teisės aktų nesilaikymą.

Atlyginimai mokami bankiniais pavedimais

„Mūsų įmonėje grynųjų pinigų operacijos išmokant atlyginimus ir dienpinigius sudaro tik 0,1 proc. nuo visų atlyginimų mokėjimų ir tai – tik išskirtiniais atvejais, prašant vairuotojui. 99,9 proc. atlyginimų ir dienpinigių išmokami elektroniniais bankiniais pavedimais“, - sako „Vlantanos“ vadovas.

Pasak T. Stonio, jokie atskaitymai iš vairuotojų galimai ateities žalai kompensuoti nėra atliekami. Žala, kuri susijusi su galimu sunkvežimių, krovinių, kito turto susigadinimu ar praradimu, yra verslo rizika, valdoma sudarant draudimo sutartis. Transporto parkas apdraustas tiek privalomuoju civiliniu, tiek savanoriškuoju kasko draudimu. „Tokiu būdu visiškai suvaldome rizikas, susijusias su transporto priemonių sugadinimu ar praradimu, bei žalą, kurią galėtų padaryti vairuotojas tretiesiems asmenimis ar trečiųjų asmenų turtui“, - sako T. Stonys. Bendrovė taip pat yra apdraudusi savo, kaip vežėjo, civilinę atsakomybę, taip dengiant visas rizikas dėl krovinių.

Prioritetas - darbuotojai

„Dėmesys mūsų darbuotojų darbo sąlygoms yra prioritetinė sritis. Tiek lietuviams, tiek iš kitų šalių atvykusiems vairuotojams suteikiamos vienodos darbo sąlygos. Jokios kitos tautybės asmenų diskriminacijos ar išnaudojimo formos netoleruojamos“, - sako T. Stonys.

Pasak jo, visus darbuotojus, įskaitant ir vairuotojus, bendrovė yra apdraudusi. „Draudimas apima visas galimas rizikas, susijusias su darbuotojų sveikatos priežiūros užtikrinimu. Taip pat darbuotojo pargabenimu į gyvenamosios vietos valstybę bei nurodytu adresu ligos, ar nelaimingo atsitikimo atveju“, - pažymi T. Stonys.

Jo teigimu, bendrovė kiekvienam darbuotojui garantuoja jiems priklausančias kasmetines atostogas. Jos suteikiamos visa apimtimi, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, taip kaip tai numato Darbo kodeksas. Nemokomos atostogos suteikiamos tik darbuotojo prašymu ir tik su darbdavio sutikimu suteikti daugiau atostogų dienų nei yra sukaupta apmokamų priklausančių atostogų dienų.

Veikla audituojama

„Vlantana“ vadovo teigimu, įmonės veikla yra licencijuojama, nuolat tikrinama ir kontroliuojama Lietuvos ir kitų Europos šalių  valstybinių institucijų. Taip pat planinius ir nepraneštus auditus reguliariai atlieka ir bendrovės klientai. „Be to, mūsų veikla vykdoma vadovaujantis ISO standartais, kuriais vadovaujantis nuolat esame audituojami nepriklausomų ir pripažintų tarptautinių auditorių. Auditų išvados faktiškai įrodo, kad kalbėti apie vairuotojų išnaudojimą mūsų įmonėje nėra jokio pagrindo“, - sako T. Stonys.

Jis pažymi, kad vairuotojų darbas yra organizuojamas taip, kad atitiktų ES reglamentus dėl vairuotojo darbo ir poilsio režimo. Vykdydami Bendrijos teisinį reglamentavimą dėl kassavaitinio 45 valandų ir ilgesnio poilsio, „Vlantana“ savo vairuotojams yra sudariusi galimybes tokį poilsį atlikti bendrovės nuomos teise valdomose patalpose Lietuvoje ir kitose Europos šalyse arba moteliuose, jei sustojimas įvyksta atokiau nuo turimų patalpų.

Nei vienas žodis neatitinka teisybes.
Dirbes, 2021-05-04 15:22
https://youtube.com/watch?v=srqyEKU6B8A&feature=share
Fūrų vergai !!!, 2021-05-04 10:51
Sidebar placeholder