Klaipėdos miesto savivaldybė
Informacija visuomenei dėl paplūdimių įteisinimo ir kalendorinio vandens tyrimų grafiko projekto

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-76 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 92:2018 "Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė" 9 punktą, Savivaldybė informuoja, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu kiekvienais metais įteisinami šie Klaipėdos miesto savivaldybės paplūdimiai: Melnragė I, Melnragė II, Neįgaliųjų, Giruliai, Smiltynė I ir Smiltynė II.
 

 

 

Šių paplūdimių maudyklos maudymosi sezono metu stebimos pagal maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinį grafiką. Jis skelbiamas www.klaipeda.lt./lt/naujienos/skelbimai/7656/informacija-visuomenei-del-papludimiu-iteisinimo-ir-kalendorinio-vandens-tyrimu-grafiko-projekto:1418


Prašome suinteresuotą visuomenės grupę (visuomenę, kuriai daro įtaką arba gali daryti įtaką aplinkosaugos srityje priimami sprendimai, arba kuri yra suinteresuota sprendimų priėmimo procesu) iki š. m. gegužės 6 d. pateikti pasiūlymus, pastabas ar nusiskundimus dėl Klaipėdos miesto savivaldybės paplūdimių įteisinimo ir maudyklų stebėsenos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai adresu: Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, arba el. p. [email protected]

Raktažodžiai
Sidebar placeholder