Priesaikos galia

Priesaikos galia

Seniai seniai vargšas graikas perskaitė skelbimų lentoje:

„776 metais birželio 20-tą dieną vyks Olimpinės žaidynės, skirtos pagerbti Dzeusą ir jo žmoną Herą. Prizas – amžina šlovė, turtai, nemokamas maistas, nereikės mokėti mokesčių, bus kuriamos laimėtojo garbei statulos ir, žinoma, alyvų šakelė.

Moterims negalima nei dalyvauti, nei stebėti.“

„Va čia tai žaidynės“, - pagalvojo Juozas Drožlė.- „Bet blogai, kad vakar užlipau ant vinies ir prasidūriau koją, o Olimpiada jau kitą savaitę, nesugis“. Ir dar garsiai nusikeikė Juozas.

Nepasidavė graikas, kitą rytą pabudęs nusprendė nueiti pas žiniuonę ir nusipirkti eliksyro, kuris gali sugydyti visas žaizdas ir padaryti pačiu greičiausiu žmogumi Graikijoje. Duris atidarė sena kriošena.

- Sveikas, jaunuoli, užeik, sakyk, ką nori pirkti?

- Man reikia eliksyro, kuris sugydo žaizdas ir padaro greičiausiu žmogumi.

- Gerai, tuoj duosiu, kainuos devynis eurus devyniasdešimt devynis centus.

- O ne! Tai visos mano santaupos.

- Tai pirksi, ar ne? – paklausė žiniuonė.

Juozas pagalvojo, jei laimės Olimpines žaidynes, viską atgaus ir dar amžiną šlovę pelnys, tad apsisprendė įsigyti stebuklingąjį eliksyrą.

- Tik naudok atsargiai, - perspėjo Juozą senė.

Olimpinių žaidynių rytą Juozas suplakė eliksyrą ir išmaukė, nusipurtė, pašokinėjo ir išbėgo į žaidynes. Tik Juozas nesitikėjo, kad jam teks Olimpinę priesaiką skaityti. Peržvelgė tekstą ir jį labiausiai sudomino sakinys: „Prisiekiu rungtynėse nevartoti klastos bei apgaulės!“. Sunerimo Juozas, susimąstė, kad jis kovos nesąžiningai.

„Atsisakysiu dalyvauti“, - nusprendė Juozas.- „Geriau tinkamai pasiruošiu kitoms žaidynėms“.

Taip vargšas graikas ne tik visus pinigus prarado, ne tik nelaimėjo Olimpinių žaidynių, ne tik amžinos šlovės nenusipelnė, bet išmoko svarbią pamoką. Suprato, kad tik sunkiu darbu ir švaria sąžine gali pasiekti aukštumų.

https://www.ve.lt/uploads/img/banners/srtfondas.gif

Sidebar placeholder