AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykloje kvapus sumažino nuo 3 iki 16 kartų

AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykloje kvapus sumažino nuo 3 iki 16 kartų

Įgyvendinus nemalonių kvapų mažinimui skirtas priemones, AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykloje Dumpiuose nemalonūs kvapai sumažėjo nuo 3 iki 16 kartų, skaičiuojant europiniais kvapo vienetais. Tai paaiškėjo nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai paėmus oro mėginius iš visų Klaipėdos miesto nuotekų valykloje eksploatuojamų stacionarių neorganizuotų ir organizuotų taršos šaltinių bei nustačius kvapo koncentracijas juose.

„Atlikus kvapo koncentracijos matavimus ir kvapų sklaidos modeliavimą nustatyta, kad lyginant su 2018 metais atliktais tyrimais nemalonių kvapų sklaida Dumpių nuotekų valykloje gerokai sumažėjo. Galime pasidžiaugti, kad uždengę gravitacinius tankintuvus šioje vietoje kvapus visiškai panaikinome, dėl to pavyko pasiekti ženklų kvapų koncentracijos sumažėjimą visoje Klaipėdos miesto nuotekų valyklos veikloje. Taip pat verta pažymėti, kad kvapų matavimai buvo atlikti nenaudojant paskutinės įgyvendintos priemonės – kvapų sklaidą sulaikančioms patrankoms. Taigi esame pasiruošę nuo 2024 m. sausio mėn. įsigaliosiantiems griežtesniems aplinkosauginiams reikalavimams. Mums svarbi aplinkinių gyventojų bei klaipėdiečių gyvenimo kokybė, todėl dedame ir dėsime maksimalias pastangas, kad iš nuotekų valyklos teritorijos sklistų kuo mažiau nemalonių kvapų“, – sako AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.

Vitos JUREVIČIENĖS nuotr.

„Klaipėdos vanduo“ Dumpių nuotekų valykloje kvapus jau mažina ir naujausia technologija – nuo rugpjūčio pradžios pradėjusios veikti dvi mobilios ir viena stacionari patrankos. Jos purškia kvapą mažinantį preparatą sumaišytą su vandeniu, taip suformuodamos dulksną ir sudarydamos kliūtį kvaposklidimui miesto link. 

„Ekologinės problemos yra vienas didžiausių prioritetų, užtikrinant gyventojams švarios ir saugios aplinkos kokybę. Ne kartą rodėme ir rodysime reiklumą bei principingumą visais atvejais, kada kalbama apie klausimus, susijusius su taršos mažinimu ir investicijomis į tai. Solidžios „Klaipėdos vandenų“ investicijos tegu būna pavyzdžiu visiems kitiems, kad ne žodžiais, o konkrečiais darbais reikia spręsti kvapų mažinimo klausimą. Noriu atkreipti dėmesį, kad nėra vieno pagrindinio ar vienintelio žaidėjo, kuris gali išspręsti taršos kvapais problemą iš esmės. Be to, reikšmingas yra ir gyventojų vaidmuo. Turime elgtis kaip atsakingi vartotojai ir nemesti į kanalizaciją to, ko ten neturėtų būti. Tik visi drauge sukursime aplinką, kurioje gera gyventi bus visiems. Džiaugdamasis „Klaipėdos vandenų“ investicija, rodomu puikiu pavyzdžiu, skatinu, kviečiu bei raginu ir visas kitas institucijas skirti deramą dėmesį šioms problemoms suvaldyti“, - sakė Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

Per  pusmetį nuotekų valykloje Dumpiuose įgyvendintos septynios kvapų mažinimui skirtos  priemonės. Pasitelkus užsienio praktiką pritaikyta pilotinė priemonė – į miesto nuotekų vamzdyną lašinamas nemalonius kvapus malšinantis preparatas. Ši priemonė nemalonius kvapus sumažino tris kartus. Taip patintensyviai mažinamas per dešimtmetį sukaupto dumblo kiekis – per metus planuojama sudeginti 2 tūkst. tonų dumblo. Uždengti intensyviausią kvapą skleidę trys gravitaciniai tankintuvai ir nuotekų latakas iš smėliagaudžių iki pirminių nusodintuvų.

Vitos JUREVIČIENĖS nuotr.

„Vienas svarbiausių Klaipėdos miesto savivaldybės tikslų - kad uostamiesčio gyventojams čia būtų komfortiška ir gyventi, ir dirbti. Savivaldybės valdoma AB „Klaipėdos vanduo“ savo pavyzdžiu įrodė, kad pasitelkus šiuolaikines technologijas įmanoma suvaldyti nemalonius kvapus, kurie kai kuriose įmonėse yra gamybos proceso dalis. Tikimės, kad šiuo pavyzdžiu paseks ir kitos miestą mylinčios įmonės“, - sakė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis.

Ekologijai ir nemalonių kvapų neutralizavimui didelį dėmesį skirianti AB „Klaipėdos vanduo“ nuo metų pradžios jau skyrė 330 tūkst. eurų kvapų mažinimo programos priemonėms įgyvendinti. AB „Klaipėdos vanduo“ strateginiuose tiksluose yra numačiusi kasmet skirti po 120 tūkst.eurų esamo turto atnaujinimui, įrangos ir medžiagų,skirtų nemalonių kvapų mažinimui.

Tai pat AB „Klaipėdos vanduo“ ragina gyventojus būti sąmoningais ir į kanalizaciją nepiltišiukšlių bei atliekų(popieriaus, plastiko, maisto likučių ar kitų organinėskilmės (pvz. riebalų) atliekų), kadangi tai gali turėti įtakos vamzdynų užsikimšimams ir sukelti nemalonius kvapus Jūsų gyvenamojoje aplinkoje.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder