Stebėtojų taryba analizavo naujausią KUL situaciją

Stebėtojų taryba analizavo naujausią KUL situaciją

Klaipėdos universitetinės ligoninės (KUL) stebėtojų taryba (pirmininkė Savivaldybės Sveikatos apsaugos sk. vedėja Rožė Perminienė) analizavo situaciją šioje gydymo įstaigoje – aptarta ligoninės veikla atnaujinus skubios pagalbos teikimą, pasiruošimas atnaujinti planines paslaugas, ligoninės finansavimo situacija.

Po pakartotinio Nacionalinio visuomenės sveikatos centro patikrinimo atnaujinus skubios pagalbos teikimą, šiuo metu ligoninėje jau gydoma beveik 100 pacientų, kuriems reikalinga skubi pagalba. Taip pat ligoninėje sudarytos trys darbo grupės, kurių užduotis – pasirengimas planinės pagalbos atnaujinimui ir tokios pagalbos teikimo tvarkos nustatymas. Šalyje švelninant karantiną ir atnaujinant planines paslaugas gydymo įstaigose, kiekviena įstaiga individuliai sprendžia, kada pradėti teikti ne tik skubią, bet ir planinę pagalbą. KUL vadovas Vinsas Janušonis prognozuoja, jog šioje gydymo įstaigoje prie planinių paslaugų teikimo būtų galima sugrįžti kitą savaitę.

Universitetinėje ligoninėje taip pat sprendžiamas klausimas dėl paslaugų atnaujinimo, kurios buvo teikiamos skyriuose, įsikūrusiuose Infekcinių ligų korpuse. Šiuo metu čia gydomi COVID-19 užsikrėtę pacientai. Tiesa, jų jau mažėja, tačiau korpusą, tikėtina, reikės laikyti paruoštą ilgesnį laiką, todėl ieškoma būdų, kaip laikinai performuoti įstaigą, kad būtų galima sklandžiai atnaujinti ir anksčiau Infekciniame korpuse teiktas paslaugas.

Šiuo metu ligoninėje gydomi 34 COVID-19 sergantys pacientai, o piko metu ligoninėje buvo gydyta apie 70 pacientų vienu metu. Nors sergančiųjų mažėja, tačiau išplėtus testavimo apimtis šalyje ir Klaipėdoje, įstaigos laboratorija vis dar dirba intensyviai, nes čia tiriami ir iš mobiliųjų punktų atvežti mėginiai. KUL laboratorijoje jau atlikta daugiau nei 14 tūkst. 850 tyrimų.

Stebėtojų taryba analizavo situaciją ir dėl ligoninės finansavimo situacijos, parengtų investicinių projektų finansavimo galimybių. KUL vadovas informavo, kad Sveikatos apsaugos ministerijai yra išsiųstas priešprojektinis pasiūlymas dėl Infekcinio korpuso pertvarkos, pateiktas investicinis projektas dėl medicininės įrangos ir asmens apsaugos priemonių įsigijimo, investicinis priešprojektinis pasiūlymas dėl gama kameros su kompiuteriniu tomografu įrengimo. Prašomų investicijų vertė – daugiau nei 18 mln. eurų. Šiuo metu taip pat tęsiami klinikinės diagnostinės laboratorijos įrengimo darbai, finansuojami iš savivaldybės biudžeto ir pačios įtaigos lėšų.

Savivaldybė planuoja ir ilgalaikę ligoninės atnaujinimo programą. Savivaldybėje sudaroma darbo grupė dėl Klaipėdos universitetinės ligoninės modernizavimo ilgalaikės programos iki 2030 m. parengimo. KUL stebėtojų taryba į šią grupę deleguos ir savo atstovus.

Be KUL stebėtojų tarybos, situaciją ligoninėje analizuoja ir Klaipėdos mero potvarkiu sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta parengti rekomendacinį priemonių planą dėl Klaipėdos universitetinės ligoninės (KUL) veiklos tobulinimo.

Sidebar placeholder