Sutriko “Klaipėdos naftos“ rekuperatoriaus veikla
Sutriko “Klaipėdos naftos“ rekuperatoriaus veikla

AB “Klaipėdos nafta“ valdomame naftos produktų terminale užfiksuotas šviesiųjų naftos produktų lakiųjų organinių junginių rekuperatoriaus veiklos sutrikimas, įrenginiui veikiant mažesniu nei įprasta pajėgumu, informuoja bendrovė.

Dėl to galėjo padidėti LOJ koncentracijos terminale. Bendrovė informavo visas susijusias institucijas ir skubiai ėmėsi veiksmų, kad būtų nustatyta ir likviduota gedimo priežastis.

Lakiųjų organinių junginių rekuperavimo įrenginys, kuriame užfiksuotas sutrikimas, rekuperuoja benzino garus, susidarančius geležinkelio krovos estakadoje iš vagonų cisternų į talpyklas iškraunant benziną.

KN imasi visų priemonių, kad sutrikimas būtų pašalintas per maksimaliai trumpą laiką ir atstatytas rekuperatoriaus veiklos efektyvumas. Šiuo metu analizuojamos įrenginio sutrikimo priežastys, rengiamas priemonių planas LOJ įrenginio sutrikimams pašalinti bei rasti alternatyvų būdą panaudojant esamą infrastruktūrą užtikrinti LOJ valymo efektyvumą.

Bendrovė naftos terminalo teritorijoje turi įrengusi tris LOJ išmetimų matavimų taškus. Pagal jų duomenis, aplinkos ore viršijimų užfiksuota nebuvo. Tai reiškia, kad sumažėjęs rekuperatoriaus veiklos pajėgumas nei bendrovės teritorijoje, nei už jos ribų esminės įtakos aplinkai neturėjo.

Vieno iš geriausių pasaulio gamintojų įrenginys KN eksploatuojamas nuo 2012 m. – jo veiklos efektyvumas įprastai siekia 99 proc. Iki šiol KN veikloje nebuvo nustatyta panašaus pobūdžio sutrikimų ir lakiųjų organinių junginių leistinų verčių viršijimų.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder