"Vakarų ekspresas". 1992 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14

"Vakarų ekspresas". 1992 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14

Kur išvažiavo cirkas?

Tokiu klausimu skaitytojus pasitinka 1992-ųjų lapkričio 10 d. "Vakarų ekspreso" numerio pirmasis puslapis. Mūsų reporteris Gintaras Vaičekauskas ilgai skaitytojų nepalieka nežinioje. Čia pat atsako į savo paties klausimą: "Niekur jis neišvažiavo, niekur jis nebevažiuos. Bent jau kol kas. Taip ir stovi balose cirko vagonai, - rašo autorius. - Ir stovės vagonai visą žiemą iki pavasario. O gal ir dar ilgiau. Kalbamės su keliaujančio cirko direktoriumi Arvydu Gaičiūnu. Jis ir direktorius, ir sargas, kartu su šeima gyvena viename vagone. Vaikai dabar "Klaipėdos" restorano vakaro programoje rodo jogos pratimus, ryja ugnį, vaikšto ant stiklų... Tai čia vagoniukuose ir gyvensite visą gyvenimą? Ar buto neturite? - klausiu. Butas Druskininkuose, o saugoti reikia patiems. Nes nėra lėšų sargams samdyti. Lėšų stinga net cirko persikraustymui vienon vieton. 18 vagonų Palangoje, kiti - čia... Ar mėgsta klaipėdiečiai cirką? "O! - atsako pašnekovas, - per mėnesį 27 koncertai, 18-oje - visiškas anšlagas. Pilna palapinė. Tik vėl susiduriame su finansinėm bėdom". Šiais metais gyvulijai atstovavo tik šunes ir beždžionės. Didesni daug suėda. Pavyzdžiui, tigras vienu kartu praryja 9 kg mėsos. O jeigu dresuotojas tokių ėdrūnų atsivestų 16? "Čia aš žvilgterėjau pro pašnekovo petį: Mėsos kombinatas netoli!" "Tokie tad reikalai, - baigia rašinį autorius. - Stovi tušti cirko vagonai ir laukia pavasario... Ir niekur kol kas nesiruošia riedėti. Neskuba! Jiems ir čia gerai. Pievoje. Baloje."

Tos pačios dainos

1992-ųjų lapkričio 11 d. "Vakarų ekspreso" numeryje rasime statistikos suvestinę, pavadintą "Gyventojai ir užimtumas". "1992 metų pradžioje Lietuvoje gyveno apie 3 milijonus 761 tūkstantį žmonių, 68,8 proc. mieste, 31,2 proc. - kaime.

Gyventojų prieaugis vos 10 tūkstančių (1961 m. - 46 tūkstančiai). Sunki ekonominė situacija neigiamai veikė gimstamumą. 1991 metais gimė 56 219 vaikų.

Tai vos užtikrina paprastą gyventojų reprodukciją.

Mirtingumas didėja nuo 1960 metų. 1991 metais mirė 41 013 žmonių. 55 proc. dėl kraujo apytakos sistemos ligų.

Dėl nelaimingų atsitikimų mirė 7 267 žmonės, nusižudė 1 141. Buvo nužudyti 339. Santuokų 1991 metais įregistruota 34 241, ištuokų -15 250.

Sumažėjo atvykstančių į Lietuvą skaičius, padaugėjo išvykstančiųjų. Migracijos saldo - neigiamas 8 848." Žodžiu, prieš ketvirtį amžiaus statistika nieko gero mums nežadėjo. Nežada ir dabar. Na, o kol mūsų vyrai delsia arba laukia finansinės padėties pagerėjimo, ukrainiečiai ir sirai ilgai nelauks. Jie sugebėjo daugintis karo sąlygomis, taigi maži atlyginimai ir mažos išmokos jiems tikrai nesutrukdys daugintis ir žymiai pagerinti Lietuvos demografinę situaciją... Taigi šviesą tamsaus tunelio gale jau beveik galima įžiūrėti.

Atsivertimas

"Buvęs pokario metų "obkomo" instruktorius, sekretorius, Klaipėdos marksizmo leninizmo universiteto katedros vedėjas, Klaipėdos konservatorijos partijos sekretorius, šiandien Klaipėdos universiteto pedagogikos fakulteto dekanas, miesto Tarybos deputatas bei aktyvus sąjūdininkas, uolus katalikas bei "nenuilstantis" kovotojas prieš bolševizmą V. Jakavičius pasiūlė į fakulteto tarybą įtraukti kunigą, kuris, jo žodžiais tariant, "įneš dvasingumo", - 1992-ųjų lapkričio 12 d. "Vakarų ekspreso" numeryje šmaikščiai ir kandžiai skelbė trumpa "Spektro" informacija.

Laukia skolų

"Pirmosiomis spalio dienomis sustojo gamyba Klaipėdos valstybiniame kartono kombinate: sutriko mokėjimas, kombinato uždirbti pinigai užstrigo Baltarusijoje, Rusijoje, kitose NVS šalyse, - rašo Šarūnas Pučinskas. - Baltarusijos degtukų gamyklos skolingos apie 100 milijonų, tiek pat - Kalugos, Čerepoveco, Maskvos fabrikai. Klaipėdos popieriaus gamintojai, nesulaukdami savo pinigų, nebegali užmokėti už elektros energiją ir dujas... Šiuo metu kartono kombinatas kasdien moka delspinigius - 160 000 dujų tiekėjams. Reikia sumokėti dar 56 milijonus rublių Elektros tinklams, taip pat 90 procentų avansą, todėl kombinatas paėmė 50 milijonų kreditą." "Guodžia tai, kad Kartono kombinato saldo teigiamas, - tokia išvadą pateikia autorius, - jis skolingas mažiau, negu skolingi jam."

Ekskomunistai ir kas toliau?

Apie artėjantį rinkimų į Seimą antrąjį turą 1992-ųjų lapkričio 13 d. "Vakarų ekspreso" pirmajame puslapyje svarsto Vygantas Vareikis: "Esame nesubrendėliai, žmonės be pusiausvyros, staigių vidinių nuostatų potvynių ir atoslūgių valdomi." "Artėja antrasis rinkimų turas, ir įdomu, ar lietuvių dauguma patvirtins "neokomunistinį" spalio 25-osios dienos pasirinkimą."

"Ko labiausiai pasigendama LDDP, - toliau gvildeno autorius. - Atgailos. Bjauriausia atgailauti skubotai, tačiau praėjo metai, o ekskomunistai visai neskuba".

"Tvirtinimas, kad lietuvis komunistas nustojo būti komunistu po tarybų valdžios žlugimo ir perestroikos, neturi ypatingos prasmės todėl, kad, toks lietuvis, kuris, valdant taryboms, tampa komunistu (tegul ir dėl karjeros, dėl baimės, dėl gerovės, nes rezistencija ir konradais valenrodais SSKP-LKP gretose nesinori tikėti), o joms žlugus nustoja būti komunistu - tai nei lietuvis patriotas, nei komunistas, o šiaip prisitaikėlis ir skuduras? Koks bus būsimasis seimas, - baigia rašinį V. Vareikis, - Sunku prognozuoti, tačiau tokios asmenybės, kaip Z. Šličytė, E. Kunevičienė, V. Petkevičius ir B. Rupeika, garantuoja, kad mums - stebėtojams - nuobodžiauti neteks. Palauksime."

Ar generolai visur vienodi?

Į tokį klausimą 1992-ųjų lapkričio 14 d. "Vakarų ekspreso" numeryje atsako Akvilė Vitkevičiūtė: "Oficialiais Rusijos duomenimis, Lietuvoje šiandien yra 35 tūkstančiai Rusijos kariškių. Estijoje - 24 tūkstančiai, Latvijoje - 15 tūkstančių. Įdomiausia, kad kaip tik Latvijoje Rusijos generolai ėmėsi prekybos ginklais. Kaip tik iš Rygos Indijos link jau išplaukė 9 povandeniniai laivai ir 10 tralerių."

"Prekyba ginklais niekada nebuvo labai garbingas biznis, - samprotauja autorius. - Tankus retai parduoda muziejams. Dažniau jais važinėja ir netgi šaudo. Šiandien, pasak Baltijos karinio laivyno atstovo pirmojo rango kapitono V. Afonino, pagrindiniai užsakovai - Iranas ir Baltijos šalys. Pirmojo rango kapitonas pateikė gana įdomią informaciją. Pasirodo, Lietuvos Respublikos apetitas neblogas: 1 300 Makarovo ir 600 Stečkino sistemos pistoletų, 19 000 Kalašnikovo automatų, 3 000 greitašaudžių Simonovo karabinų, 300 snaiperinių šautuvų, 13 980 granatsvaidžių, 150 prieštankinių valdomų raketų, 40 minosvaidžių, 168 šarvuoti automobiliai, 6 kovinės pėstininkų mašinos, 15 malūnsparnių ir taip toliau." "Ką gi, generolai visame pasaulyje vienodi, - tęsia autorius. - Jei jie apskritai yra - nori vadovauti - ją reikia sukurti. Taigi belieka prisipirkti ginklų."

Tęsinys - kitą antradienį

Raktažodžiai
Sidebar placeholder