Prašoma sporto reformos ekonominio pagrįstumo

Prašoma sporto reformos ekonominio pagrįstumo

Klaipėdos visuomeninės sporto tarybos nariai po ilgų diskusijų ir ginčų pritarė, kad Klaipėdai reikia kūno kultūros ir sporto organizacinės-struktūrinės bei sporto šakų finansavimo pertvarkos, tačiau su tam tikromis išlygomis.

Siūloma, kad prieš ruošiant sprendimo projektą miesto Tarybai, būtų sudaryta specialistų darbo grupė, kuri išnagrinėtų ir pateiktų išvadas dėl sportininko krepšelio skaičiavimo metodikos.

"Dabar visai neaišku, koks bus sportininko krepšelio dydis, ar tai pasiteisins ekonomiškai ir panašiai", - lyg susitarę trečiadienį vykusiame posėdyje kartojo sporto tarybos nariai.

Dar konkretesnis buvo Klaipėdos badmintono treneris Antanas Narvilas.

"Daryti reformą vardan reformos - neverta. Reikia viską detaliai apsvarsyti ir apskaičiuoti. Kitaip pasekmės gali būti labai liūdnos. Reikia nepamiršti, kad svarstomi žmonių likimai, jei treneriai atsidurs gatvėje be darbo - tuomet jau bus katastrofa. Negalime griauti žmonių likimų", - susirūpinusiu veidu kalbėjo nusipelnęs treneris.

Treneriai pabrėžė, kad su sporto reformos metmenimis sutinka tik tuo atveju, jei bus pateiktos ne tik sportininko krepšelio metodikos skaičiavimo, bet ir dar daugybė išvadų: dėl dalies sporto bazių sujungimo į vieną organizacinę struktūrą ekonominio efekto, dėl sporto šakų mažinimo biudžetinėse sporto mokymo įstaigose (kokios sporto šakos ir kokiais kriterijais), dėl suaugusių miesto bendruomenės narių sportavimo skatinimo ir klubų programų rėmimo, dėl galimybės steigti regioninį olimpinį rezervo sporto centrą ir jo finansavimo modelį, dėl ekonominio reformos efekto.

Siūloma mero potvarkiu sudaryti darbo grupę ar kelias grupes, įtraukiant administracijos, biudžetinių sporto įstaigų, nevyriausybinių sporto organizacijų pasiūlytus atstovus bei miesto tarybos narius.

Visuomeninę sporto tarybą sudaro 24 įvairių sporto sričių specialistai, žurnalistai bei valdininkai

Ši taryba neturi jokių juridinių galių, tačiau yra patariamasis organas, padedantis didinti sporto organizacijų veiklos viešumą, sporto visuomenės sutarimą, priimamų sprendimų atitikimą visuomenės interesams, padeda politikams formuoti ir vykdyti sporto politiką mieste, ypč masinio sporto atgaivinimo bei efektyvesnio turimų materialinių, finansinių, žmogiškųjų resursų panaudojimo srityse.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder