Sporto reforma toliau kelia bangas

Sporto reforma toliau kelia bangas

Tęsiasi diskusijos ir nesutarimų rietenos dėl antrojo sporto reformos etapo, kurio metu norima įkurti sporto bazių priežiūros centrą. Pastarasis prižiūrėtų ir valdytų didžiąją dalį Klaipėdos sporto bazių, o "Viesulo" sporto centras užsiimtų daugiau renginių organizavimu ir jaunųjų sportininkų ugdymu. Net Klaipėdos politikai, kurie anksčiau pritarė sporto reformai, pasidalijo į dvi stovyklas: vieni palaiko reformos gaires, kiti - jau abejoja, ar verta tai daryti, arba tiesiog reikalauja aiškaus vykdymo plano.

Vakar Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas Klaipėdos visuomeninei sporto tarybai pristatė antrojo sporto reformos etapo planus ir sulaukė daugybės klausimų.

"Įdomu, kaip bus iš vienų rankų perduodamas sporto bazių turtas į kitų rankas? Koks bus ekonominis sporto bazių sujungimo efektyvumas? Kaip už visa tai bus atsiskaitoma? Reikia aiškaus sporto reformos vykdymo plano, o nedaryti tai tik dėl darymo. Juk Klaipėdoje sporto bazių trūksta, jas sujungus gi daugiau sporto bazių neatsiras", - abejodama antrojo sporto reformos etapo planais sakė Klaipėdos vicemerė Judita Simonavičiūtė.

Įžvelgia neūkiškumą

Jai antrino ir Klaipėdos visuomeninės sporto tarybos nariai.

"Ar žinote, kad lengvaatlečiai Klaipėdos centriniame stadione neturi net kur persirengti? Būna, kad rengiasi tiesiog lauke? Ar žinote, kad kai kurių sporto bazių stogai yra kiauri? Bėga vanduo, o treneriai tiesiog bėgioja su kibirais? Nėra direktoriaus, kuris galėtų ūkiškai tvarkytis... Kaip suprasti tai, kad Kūno kultūros ir rekreacijos centras (KKRC) neturi nuolatinio vadovo? Juk Marius Junokas laikinai šio centro direktoriaus pareigas eina daugiau nei pusantrų metų? Ar taip gali būti?" - klausė Klaipėdos regbio treneris ir Visuomeninės sporto tarybos narys Donatas Streckis.

Tačiau jis tuoj pat buvo užtildytas ir teigta, kad dabar kalbama ne apie tas problemas, o apie sporto bazių reformą.

D. Streckis tuoj pat atkirto: "Darome reformą, tačiau nežinome, kokią naudą ji duos. Arba kitaip sakant: pastatome tiltą, važiuojame per jį bei žiūrime, ar jis atlaikys, ar įkrisime į vandenį."

Anot Klaipėdos sporto vado Manto Bagočiaus, sporto bazių sujungimo tikslas - per vienerius dvejus metus padidinti sporto bazių užimtumą dešimčia procentų.

"Mes ne kartą akcentavome, kad visi pinigai, sutaupyti efektyviau valdant sporto bazes, bus panaudoti būtent sportui. Visa tai daroma sporto labui", - aiškino S. Budinas.

Tarp Visuomeninės sporto tarybos narių kilo rimta diskusija, ko verta tokia reforma, ar tai daroma tik dėl to, jog kažkam būtų sukurta šilta darbo vietelė. Pasigirdo siūlymų, kad iš pradžių reikėtų paskirti nuolatinį Kūno kultūros ir rekreacijos centro vadovą ir tik tada mąstyti apie sporto bazių sujungimą.

"Tada tas vadovas kartu su departamento vadovais turėtų pateikti savo vizijas ir planus. Dabar tiesiog juokingai skamba, kada kalbama apie vadovams suteikiamas kompetencijas vykdomiesiems darbams atlikti, bet tarybos posėdžiuose nė vienas iš jų nedalyvauja ir nepristato savo darbo veiksmų plano", - savo poziciją išdėstė Klaipėdos visuomeninės sporto tarybos narys Virginijus Jurgelevičius.

Sporto tarybos nariai prisiminė ir tai, kad žiniasklaidoje ne kartą skandalingai skambėjo laikinai KKRC direktoriaus pareigas einančio M. Junoko pavardė.

"Jei privačios bendrovės darbuotojas sportuotų ar pramogautų darbo metu, jis tuoj pat būtų atleistas iš darbo, o Savivaldybės darbuotojams yra leidžiama daugiau?", - retoriškai klausė susirinkime dalyvavę Sporto tarybos nariai.

Nori matyti užimtumo tinklelį

Klaipėdos visuomeninės sporto tarybos nariai išsakė nuomonę, kad reikia internete sukurti puslapį, kuriame visi matytų sporto bazių užimtumo grafiką ir tada nebūtų jokių sporto bazių vadovų spekuliacijų.

"Įeini į internetą, matai, kad sporto bazė šiuo metu laisva, išsinuomoji ją ir eini sportuoti. Sporto bazės turi būti efektyviau išnaudojamos", - įsitikinę sporto tarybos nariai.

Posėdyje svečio teisėmis dalyvavęs Klaipėdos miesto tarybos narys Simonas Gentvilas taip pat išsakė savo nuomonę.

"Aš pats atlikau 52 sporto klubų, sporto įstaigų apklausą ir išsiaiškinau, kad beveik 80 proc. respondentų, tai yra keturi iš penkių, teigia, jog Klaipėdos savivaldybės patalpų išnaudojimas galėtų būti pagerintas. Manau, kad tai rimtas argumentas pritarti reformai", - kalbėjo S. Gentvilas.

Politikų planai

"Vakarų ekspresas" jau rašė, kad sporto bazių pertvarka turėtų susidėti iš kelių etapų. Iš pradžių "Viesulo" sporto centro bazė S. Daukanto g. 24 (bokso ir stalo teniso treniruočių vieta), Klaipėdos dviračių trekas, badmintono sporto salė (Burių g. 19), specializuota imtynių sporto salė (Kretingos g. 23), sunkiosios atletikos salė (Debreceno g. 40), sportinės gimnastikos salė (Debreceno g. 48) su visu esamu turtu būtų perduota į Kūno kultūros ir rekreacijos centro (KKRC) rankas. Taigi, iš viso šis centras jau valdytų 12 sporto bazių, nes jam priklauso Centrinis stadionas, "Neptūno" sporto salė, Pilies g. 2A esanti tinklinio salė, Sporto rūmai, Smiltynės g. 13 esanti Sporto ir sveikatingumo bazė bei Poilsio parko žaidimų ir riedutininkų aikštelė.

Teigiama, jog neliktų Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centro, o jo funkcijas, pasipildęs "Viesulo" sporto centro bazėmis, atliktų naujasis darinys - sporto bazių priežiūros centras.

"Viesulo" sporto centras po pertvarkos valdytų, disponuotų ir prižiūrėtų sporto bazę, esančią Naikupės gatvėje 25A (kartu su sporto aikštynu) ir perimtų Sportininkų namų (sporto muziejaus) bei sporto renginių organizavimo funkcijas, užsiimtų sportininkų ugdymu bei aprūpintų sportuojančius visomis ugdymo priemonėmis, taip pat užsiimtų olimpinės pamainos sportininkų rengimu.

Tokiam Klaipėdos sporto reformos planui dar turi pritarti miesto Tarybos nariai.

Vakar Klaipėdos visuomeninės sporto tarybos nariai dėl sporto reformos antrojo etapo reikalingumo vieningai nesutarė. Daugelis iš jų teigė, kad nori matyti aiškų reformos veiksmų planą ir ekonominio efektyvumo apskaičiavimus. Tik tokiu atveju šeši Klaipėdos visuomeninės sporto tarybos nariai sutiktų pritarti antrajam reformos etapui, vienas būtų prieš reformą, o septyni nariai nuo balsavimo tiesiog susilaikė.

"Reikia ir iniciatyvos"

Osvaldas KURAUSKAS, "Neptūno" komandos direktorius

Visi puikiai žinome, kad Klaipėdoje yra akivaizdus sporto bazių trūkumas. Mes, "Neptūno" klubas, mažiausiai bent kartą per mėnesį turime ieškotis, kur treniruotis, nes mūsų treniruočių salėje vyksta kokios nors kitų sporto šakų varžybos ar renginiai. Aš į Klaipėdos sporto tarybos posėdį atėjau, kaip laisvas klausytojas, nes ši tema yra itin aktuali visiems sportininkams ir miestiečiams. Manau, kad reikalinga Klaipėdos miesto sporto bazių strategija, plėtra. Reikia susidaryti penkerių dešimties metų sporto bazių plėtros strategiją ir jos siekti. Reikia nusimatyti patalpas ar sklypus, į kuriuos galėtų investuoti privatūs investuotojai, ar ieškoti Europos Sąjungos lėšų. Viskas yra įmanoma, tik reikia dirbti.
Būtina iniciatyva bei kitoks požiūris. Tarkime, mes, "Neptūno" klubas, savo rėmėjų pagalba ir lėšomis restauravome apleistas pirties ir baseino patalpas, esančias Kūno kultūros ir rekreacijos centro sporto salėje (Taikos pr. 61A). Į Savivaldybės turtą iš privačių rėmėjų lėšų investuota per 30 tūkstančių eurų. Artimiausiu metu bus oficialus šių renovuotų patalpų atidarymas. Sportininkams sąlygos bus gerokai pagerintos. Tikimės, kad tai bus geras pavyzdys ir kitiems.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder