A. Vaitkus: "Nevertinti praeities, mūsų istorijos, taip pat negalime" (1)

Puikus filosofinis-istorinis laikas Klaipėdos universitete su rašytoju, filosofu, publicistu Arvydu Juozaičiu prisimenant Vincą Kudirką, jo gyvenimą, istorijos vingius ir, žinoma, Tautišką giesmę.

Ypač įsimintina A. Juozaičio minčių visuma apie praeities prasmę, be kurios nėra jokios ateities.

Šiandien supriešintos Lietuvos žmonių visuomenės akivaizdoje labai svarbu vertinti mūsų šalies praeities didžiausias vertybes.

Tada į eilę diskusinių klausimų, priešinančių žmones, rasti atsakymą nebėra taip sunku. Nebėra taip sunku suprasti kas mums brukama per prievartą.

Nesakau, kad reikia gyventi praeitimi. Tada nebūtų jokio progreso.

Bet nevertinti praeities, mūsų istorijos, kurią ne kartą bandė perrašyti, taip pat negalime.

Gražios vasaros visiems. Ir būkite sveiki.

Foto- puikus tandemas: intelektualas ir verslo, vadybos žmogus. Štai kas turi valdyti mūsų Valstybę, štai ką turim matyti Seime.
Pilietė, 2021-07-27 22:28
Sidebar placeholder