Darbas - už algą, priedus ir premijas

Darbas - už algą, priedus ir premijas

Valstybės tarnybos departamentas baigė rengti ir paviešino ataskaitą apie tai, kaip pernai Lietuvoje buvo laikomasi Valstybės tarnybos įstatymo. Ataskaitoje yra daug įdomių faktų. Pavyzdžiui, akcentuojama, kad pernai, nors šalyje krizė dar nebuvo pasibaigusi, valdininkų algos didėjo, milijonai litų buvo leidžiami jų kvalifikacijai tobulinti, be to, beveik 3 tūkst. atvejų darbuotojai buvo skatinami vienkartinėmis premijomis bei dovanomis.

Moteriška tarnyba

Ataskaitoje nurodoma, kad pernai šalyje buvo 28 796 valstybės tarnautojai, neskaitant statutinių. Iš jų 341 - įstaigos vadovai. Įdomu tai, kad valstybės tarnyba, pasirodo, yra visiškai moteriška. Dailiosios lyties atstovių tarp valdininkų buvo net 21 621, o vyrų - vos 7175. Tiesa, Valstybės tarnybos departamento direktorė Laima Tuleikienė „Respublikai“ negalėjo paaiškinti šio fenomeno.

„Mat jokios apklausos nesame atlikę, ataskaitoje tik konstatavome šiuos skaičius“, - sakė ji.

Moterų, dirbančių valstybės tarnyboje, amžiaus vidurkis yra 43,63 metų, vyrų - 45,61 metų. Pernai buvo paskelbti 2047 konkursai į valstybės tarnautojų pareigas, tačiau naujai priimtų valdininkų skaičius buvo kur kas mažesnis - 1749. Neskaitant savivaldybių, didžiausios darbdavės buvo prokuratūros bei teismai, ministerijos, taip pat įstaigos, pavaldžios Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Mokymams - milijonai litų

Beje, pernai buvo išduotas net 1891 leidimas valstybės tarnautojams dirbti ir kitą darbą. O nepatenkinti buvo tik 6 tokie prašymai.

„Valstybės tarnybos įstatymas leidžia darbuotojams dirbti ir kitą darbą. Pagrindinėje darbovietėje jie dirba visą darbo dieną, o po jo arba savaitgaliais gali dirbti ir kitus. Tačiau būna atvejų, kai neleidžiama, jei matoma, kad tai gali būti viešųjų ir privačių interesų supainiojimas“, - paaiškino L.Tuleikienė.

Įdomu ir tai, kad pernai visos institucijos negailėjo pinigų darbuotojų mokymui. Pavyzdžiui, Seimas ir jam pavaldžios institucijos tam išleido apie 900 tūkst. litų, savivaldybės - daugiau nei 2 mln. litų, įstaigų, pavaldžių Žemės ūkio, Socia­linės apsaugos ir darbo, Finansų ministerijoms, išlaidos irgi gerokai viršijo milijoną. Skaičiuojant pagal tai, kiek lėšų vidutiniškai skirta vieno asmens mokymui, tvirtai pirmavo įstaigos, pavaldžios Žemės ūkio ministerijai - 2947 litai, įstaigos, pavaldžios Sveikatos apsaugos ministerijai - 2043 litai, bei įstaigos, atskaitingos Seimui - 1779 litai.

„Tie mokymai yra darbuotojų kvalifikacijai kelti. Jų trukmė labai įvairi“, - sakė L.Tuleikienė.

Dvigubi priedai

Iš visų valstybės tarnautojų net 62 proc., arba 17 221, turėjo kvalifikacines klases. Tokiu atveju jie gauna ne tik algą, bet ir priedus: atskirą už stažą, atskirą - už kvalifikacines klases. Atrodo, kad algos valdininkams mokamos tik už tai, kad jie ateina į darbą. O jei dar ir dirba, jiems priklauso priedai bei premijos.

„Valstybės tarnautojai kasmet yra vertinami. Jei dirbo labai gerai, jiems galima suteikti kvalifikacinę klasę. Tai reiškia, kad prie darbo užmokesčio yra priedas: už trečią klasę - 10 proc. algos dydžio priedas, už antrą - 20 proc., už pirmą - 30 proc. Už kiekvienus atidirbtus trejus metus prisideda 3 proc. algos dydžio priedas“, - vardijo Valstybės tarnybos departamento vadovė.

Pirmą kvalifikacinę klasę pernai turėjo 2669 valdininkai, antrą - 5485, trečią - 9067. Jų skaičius gali dar labiau padidėti, nes pernai net 3387 valdininkai įvertinti labai gerai. Gerai įvertinti 602, patenkinamai - 67, nepatenkinamai - vos 11.

Algos augo

Dar vienas įdomus faktas: nors pernai bazinis dydis, pagal kurį apskaičiuojamos valstybės tarnautojų algos, nesikeitė, algos, palyginti su 2010-aisiais, padidėjo. Įstaigų vadovams - vidutiniškai nuo 4563 iki 4643 litų, jų pavaduotojams - nuo 4517 iki 4683 litų, vidinių departamentų direktorių - nuo 5082 iki 5205 litų ir t.t. L.Tuleikienė tvirtina, esą algos didėjo būtent dėl priedų, nes kuo ilgiau žmogus dirba valstybės tarnyboje, tuo didesnius priedus gauna. Tarkime, jei vidinių departamentų direktoriams pernai priklausė vidutiniškai 3952 litų alga, su priedais ji padidėjo iki 5205 litų.

Tiesa, ne visi valdininkai pernai vartėsi kaip inkstai taukuose. 389 asmenys užsitarnavo nuobaudas. Iš jų 220 atsipirko išgąsčiu bei pastabomis, 105 - papeikimais. 49 valdininkai gavo griežtus įspėjimus ir tik 15 už grubius pažeidimus buvo atleisti.

Tačiau dalis likusių galėjo džiaugtis ne tik algomis bei dviem nuolatiniais priedais, bet ir netikėtomis vienkartinėmis premijomis. Pernai net 1082 tarnautojai gavo premijas, dar 98 - vardines dovanas, o 1566 - tik padėkas. Beje, premijomis labiausiai švaistėsi teismai bei prokuratūros, paskyrę 325 premijas.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder