Trims Klaipėdos sporto įstaigoms - vadovų paieška

Trims Klaipėdos sporto įstaigoms - vadovų paieška

Trys biudžetinės Klaipėdos savivaldybės sporto įstaigos - Klaipėdos futbolo sporto mokykla, Klaipėdos "Gintaro" sporto centras ir Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla - jau kurį laiką neturi nuolatinių direktorių, yra tik paskirti laikini vadovai. Klaipėdos savivaldybė skelbia naujus konkursus šių sporto įstaigų direktorių pareigoms eiti.

Taip pat direktoriaus ieškoma ir Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrui.

Visos keturios įstaigos yra priskirtos prie neformaliojo švietimo įstaigų, tad norintieji dalyvauti konkurse turi atitikti specialius reikalavimus.

Jų išties yra nemažai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą; būti išklausius pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį; turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas; turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį; mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus; ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių); būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją,įvairius įstatymus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą bei kitus su administravimu ir švietimo veikla susijusius teisės aktus; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo politikos nuostatomis, švietimo sklaidos ir plėtros procesais.


IŠĖJO. Praėjusių metų pabaigoje į užtarnautą pensiją išėjo ilgametis Klaipėdos futbolo mokyklos direktorius Antanas Adomynas (viduryje). Kol kas jo vieta - dar laisva. Tiesa, laikinai direktoriaus funkcijas atlieka ilgametis A. Adomyno pavaduotojas Audrius Žuta (dešinėje). Redakcijos archyvo nuotr.

Į minėtas sporto įstaigas kandidatai konkurso dokumentus turi teikti iki rugpjūčio 31 dienos (įskaitytinai), o konkursų atrankos posėdžių data - 2020 m. rugsėjo 17 d.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro direktoriaus konkurso atrankos posėdžio data - 2020 m. spalio 1 d., dokumentai priimami iki 2020 m. rugsėjo 14 d. (įskaitytinai).

Išsamiau, kokius dokumentus reikia pateikti pretendentams ir kokios kitos konkurso sąlygos, galima pasiskaityti Klaipėdos savivaldybės interneto svetainėje klaipeda.lt arba sužinoti telefonu (8 46) 39 32 28.

Priminsime, kad Klaipėdos futbolo mokyklos direktoriaus postą 2019 metų pabaigoje nusprendė palikti ir į užtarnautą pensiją iškeliavo Antanas Adomynas, o direktoriaus funkcijas laikinai atlieka jo buvęs ilgametis pavaduotojas Audrius Žuta.

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla (LAM) nuolatinio vadovo neturi jau daugiau nei trejus metus.

2017 m. sausį buvusi jo vadovė Asta Dirgėlienė paliko savo postą ir pradėjo dirbti "Gintaro" sporto centro direktore. Nuo tada mokyklai vadovavo direktorės pavaduotoja ugdymui Raimonda Murašovienė, tačiau nuo 2019 metų vasaros laikinai direktoriaus funkcijas atlikti patikėta LAM renginių organizatoriui Dariui Raišučiui.

2019 metų vasarą "Gintaro" sporto centro direktorei A. Dirgėlienei patikėtos Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigos, tad "Gintaro" sporto centras liko be nuolatinio vadovo. Iki šiol laikinai "Gintaro" sporto centro direktoriaus funkcijas atlieka ilgametė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Vaitkienė.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre situacija - kitokia: ilgametis direktorius Aleksas Bagdonavičius ruošiasi išeiti į užtarnautą pensiją, tad šioje įstaigoje atsilaisvina direktoriaus vieta.

"Konkurse dalyvauti nebesiruošiu. Sausio mėnesį būtų sukakę 30 metų, kaip vadovauju šiai įstaigai, tad gal užteks. Įgyvendinta daug sumanymų, atlikta daug darbų. Laikas eiti užtarnauto poilsio, tegul šį darbą perima jaunesni", - "Vakarų ekspresui" sakė A. Bagdonavičius.

Klaipėdos savivaldybės Sporto ir kūno kultūros skyriaus vedėja Rasa Rumšienė teigė, kad labai laukia iniciatyvių žmonių dalyvauti konkursuose.

"Šiandien aukšto sportinio meistriškumo ir fizinio aktyvumo samprata keičiasi, todėl planuojant pokyčius Klaipėdos sporto sistemoje reikalingi ir šiuolaikiški vadovai, kurie ne tik įkvėps šiuolaikišku požiūriu, bet ir padės įgyvendinti numatytas naujas priemones", - sakė R. Rumšienė.

Sidebar placeholder