Globali Lietuva - emigruojanti Lietuva. Nes imigrantų - atbėgėlių laikas atėjo! (4)

Kas dieną vis aiškiau, kam buvo reikalinga GLOBALI LIETUVA. Pravažiaviau švarų gražų Pagėgių miestelį. Jauniausia savivaldybė, atokiausias nuo neramių rytinių sienų rojus, tikras Rytrūsių, Mažosios Lietuvos kampas.

Ir jis jau ruošiamas imigrantų gerbūviui. Centre statoma gražutė atbėgėlių stovykla, metalo tvora atitverta, spygliuotos vielos karūnomis papuošta.

Baigiasi Pagėgiams ramios dienos. Tuoj prasidės... Bus jums, lietuviai ir žemaičiai, dainų šventes rengti, bus jums Vydūnas ir pasaulio harmonija.

Nebe lietuvninkų chorai čia giedos, o suskambės būgnai - Afrikos ir Azijos tamtamai.

Dabar Pagėgiai - vienas iš penkių atbėgėlių telkimo taškų. Toliau bus daugiau. Žinoma, visa tai vyksta pasaulyje. Bet ne tokiais tempais ir ne tokia maro-karo banga kaip pas mus.

Priešintis galima, saugotis reikia, nes tauta ir valstybė yra lietuvių tvarinys, ne Europos Sąjungos. Vengrai įrodė, kaip galima save saugoti, lenkai rodo, kaip įmanoma.

Pagaliau yra ir drąsi tauta, kuri Palestinoje įsikūrusi ir gyvena vien tik priešų apsupta - bet gyvena ir nesiruošia išnykti. Bet tam reikia tikrų vyrų valdžioje, o ne paliegusios pliūrės.

Mūsų didžiausia bėda mes patys - globalūs lietuviai. Priminsiu baisoką faktą: apie 1936-1938 metus, o ypač po Lenkijos ultimatumo ir Hitlerio atėjimo į Klaipėdą, Smetonos valdininkai (politikų tuomet jau beveik nebebuvo) ėmė dairytis į VAKARUS - kaip čia, taip sakant, nešti kudašių. Į kurias valstybes "pasiduoti", kaip ten pinigėlį priglausti, namuką nusipirkti.

Viršūnėse ėmė vyrauti nuotaika, kurios vardas toks: LIETUVOS PROJEKTAS NEPAVYKO, REIKIA PASIRŪPINTI SAVIMI.

O dabar, broliai ir sesės? Kai paskutinieji žemaičiai su dzūkais ir aukštaičiais Dieveniškėse Lietuvą ginti pasirengę, šventeivos dairosi tik į nūdienos Europos komisarų burnas.

Ir toliau kraunasi milijonus. Nes jokia normali byla jiems nekeliama (net žurnalistiniai tyrimai apie Landsbergių spartų turtėjimą tyli).

BAUDŽIAUNINKO - VALDININKO prakeiktas nuolankumas vyrauja ir laimi. Žiūrėdamas į išsipusčiusį poną, tūlas prisiglausti prie jo linkęs, nes juk tada pats mažesniu baudžiauninku jausies.

O tautai vis garsiau apie GLOBALIĄ LIETUVĄ reikia arabus pūsti - kad žinotų savo vietą. Vietą be vietos. Bet, prieš išnykstant ten, šioje, normalioje Lietuvėlėje reikia blogio šaknį "karūnuoti prezidentu".

Kad bent antkapinis paminklas ponuliui liktų.

Betoninis ar geležinis. Iš tos pačios medžiagos, kaip atbėgėliams stovykla.

 

Raktažodžiai
Šūdadantizmas nebūdavo anksčiau taip būdingas Lietuvos filosofams, bet čiajniko išsiilgęs kanopinis vėl kelia savo chlorines smegenis ir baubus kovai už valdžią.
Sotvaras, 2021-08-03 17:06
visada patiko A. Juozaicio pamastymai ir tiesos sakymas jis nepasidave tai globalistinei ideologijai o stojo ginti tauta nuo visisko nutautejimo kiek laiko pavyks atsilaikyti sunku pasakyti bet manau dar viena karta kuri ateis jau bus paskutine toliau prusu likimas
alg, 2021-08-01 19:40
Aš jus labai vertinu už teisingas mintis .Jus reikėjo išrinkti į prezidento postą.
Zofija, 2021-08-01 10:34
Sidebar placeholder